NFD 1 s kreditom za plačilo dividend?

Delničarji investicijskega sklada NFD 1 so na skupščini potrdili izplačilo dividend v višini 0,14 evra bruto na delnico, za kar bo družba namenila okoli 22,5 milijona evrov.

Objavljeno
30. oktober 2009 16.18
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Ljubljana - Na vprašanje malih delničarjev o zagotovitvi sredstev je vodstvo odgovorilo, da bo verjetno treba najeti posojilo.

Delničarji so tako potrdili drugo letošnje izplačilo dividend. Prva skupščina je bila že avgusta, na njej pa je uprava uspela s predlogom o izplačilu 0,07 evra dividende. Do sklica današnje skupščine je prišlo potem, ko v noveli zakona o davku na dohodek pravnih oseb ni bilo sprva načrtovane spremembe, po kateri bi bile investicijske družbe oproščene plačila tega davka, če bi v obliki dividend razdelile najmanj 20 odstotkov dobička iz davčnega obdobja 2006, in sicer vsaj tretjino do 30. novembra letos, vsaj dve tretjini do 30. novembra 2010 in vsega do 30. novembra 2011.

Tako je obveljala ureditev, da morajo investicijske družbe, če želijo biti oproščene plačila davka od dohodkov pravnih oseb, vsaj 20 odstotkov poslovnega dobička iz davčnega obdobja 2006 v celoti razdeliti že do 30. novembra 2009. Omenjenih 22,5 milijona evrov naj bi bil del dobička iz leta 2006.

Na vprašanje, kako bo družba zagotovila sredstva, potrebna za izplačilo dividend, oz. ali razpolaga z njimi so odgovorili, "da bo verjetno treba najeti kredit", je po skupščini povedal predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič.

Na Nacionalni finančni družbi (NFD), ki upravlja sklad NFD 1, danes informacij o skupščini in izplačilu dividend niso želeli dati.

Verbiča je med drugim tudi zanimalo, kako je pridobivanje posojil takšne vrste družbe v sedanjih razmerah smotrno, pri čemer je družba v zadnjem času pridobivala delnice Save. "To je lahko vprašljivo. Na eni strani se sredstva namenja za pridobivanje deleža v družbi, ki je največji lastnik, na drugi strani se gre v pridobivanje posojil," pravi Verbič in dodaja, da bi lahko bil motiv družbe "drugačen kot pa skrb za uspešno poslovanje in izplačilo dividend".

Zaradi poslov z delnicami Save pa tudi drugih povezav bi po njegovem bilo smiselno uvesti izredno revizijo, ki bo pregledala te posle. Verbič je prepričan, da bi morali imeti tudi drugi delničarji interes za to revizijo, predvsem delničarji, ki so v državni lasti (Zavarovalnica Triglav, Kapitalska družba, Luka Koper).