S sončnimi elektrarnami do več obnovljivih virov

Podnebna strategija predvideva, da naj bi Slovenija do leta 2030 zvišala delež obnovljivih virov na 43 odstotkov.

Objavljeno
14. september 2020 06.00
Posodobljeno
14. september 2020 06.00
Slovenija, v kateri je bilo konec lanskega leta nameščenih 8038 sončnih elektrarn, naj bi v desetih letih delež obnovljiivh virov povečala zlasti na račun sončnih elektrarn. FOTO: Blaž Samec/Delo
Ljubljana – Do konca septembra bo v javni obravnavi osnutek dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, ki predvideva neto ničelne izpuste oziroma podnebno nevtralnost. Do leta 2050 naj bi postali­ proti­ podnebnim spremembam odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja, ki bo učinkovito ravnala z energijo in naravnimi viri ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti gospodarstva.Kot je zapisano v strategiji, bo družba temeljila na krožnem gospodarstvu, obnovljivih in nizko­­ogljičnih virih energije, trajnostni mobilnosti ter lokalno pridelani zdravi hrani. Osnutek strategije se pri vprašanju energetskih ...