Obeta se enotna vozovnica za javni potniški promet

Aprila lani je v veljavo stopil zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo, s katerim bodo posodobili železniški promet. Ta bo moral v prihodnosti biti bolj konkurenčen.

Objavljeno
26. februar 2011 19.32
Mitja Felc, kronika
Mitja Felc, kronika
V zadnjem tednu sta se v Sloveniji zgodili kar dve železniški nesreči, ki k sreči nista terjali človeških življenj. Je pa pri iztirjanju vlaka na progi med Izlakami in Zalogom po prvih ocenah nastalo za pol milijona evrov škode. Nekateri so se začeli spraševati o varnosti slovenskih železnic, predvsem ker je znano, da infrastruktura ni ravno moderna.

Nobena skrivnost ni, da so v zadnjem desetletju denar večinoma pobrale avtoceste, zato smo se na ministrstvu za promet pozanimali, ali se bo zdaj, ko je avtocestni križ tako rekoč končan, začelo kaj več vlagati v posodobitev železnic.

Pojasnili so nam, da je aprila lani stopil v veljavo zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo, s katerim se v proračunu določa način zagotavljanja sredstev za izvedbo investicij in vzdrževanja v železniški infrastrukturi za obdobje do leta 2023. »Sredstva, zagotovljena s tem zakonom, se bodo uporabila za investicije in vzdrževanje, ki so določeni z nacionalnim programom razvoja infrastrukture ter letnimi načrti investicij in vzdrževanja. S takšnim pristopom se je zagotovil konstanten vir proračunskih sredstev, ki bodo omogočila zanesljivo financiranje gradnje železniške infrastrukture,« pojasnjujejo na ministrstvu za promet.

Sofinancirala bo tudi Evropa

Za letos je v proračunu tako predvidenih 171,5 milijona evrov (35,2 iz blagajne EU), za naslednje leto pa je načrtovanih 212,7 milijona evrov, od tega bo EU primaknila 55,3 evrov.

V potniškem prometu načrtujejo nekatere temeljne spremembe, ki jih pripravljajo v okviru projekta integriranega javnega potniškega prometa. »Prizadevamo si dvigniti raven uporabe javnega potniškega prometa in seveda izboljšati njegovo ponudbo. Tu imamo v mislih predvsem prevoz potnikov po železnici in avtobusni linijski prevoz, ki sta v pristojnosti države. Poenotenje voznih redov in uvedba enotne vozovnice bosta pomembna pridobitev za potnike,« pravi Eldina Knez, predstavnica ministrstva za promet.

Kot pravi, intenzivno pripravljajo izboljšave v informiranju potnikov o voznih redih, cenah prevozov in načrtovanju potovanj, pripravljajo vse potrebno za ustanovitev Direkcije za javni potniški promet, ki bo upravljala celotni sistem javnega potniškega prometa in v kateri bodo združili zdaj razpršena finančna sredstva in kadre. Prenovljen sistem bo vzpostavljen do konca leta 2012 in bo začel delovati leta 2013.

Kot je sklenila Knezova, si želijo ustvariti realno alternativo cestnemu prometu, vendar le, če bo vsaj enako hitra, fleksibilna in cenejša. »Če ni tako, ne moremo govoriti o resni alternativi, ampak samo o drugi, nekonkurenčni obliki prevoza,« je sklenila Knezova.