Opomin zaradi prvega železniškega svežnja

Evropska komisija je Sloveniji poslala drugi opomin zaradi kršenja pravnega reda EU v železniškem prometm. Minister Vlačič je dejal, da bo odprava neskladij sledila po končni različici študije glede oblikovanja železniškega sektorja.

Objavljeno
08. oktober 2009 14.38
Slovenske železnice rekordno v Luki Koper
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Bruselj - Med pomanjkljivostmi, na katere komisija opozarja v obrazloženih mnenjih, so: premajhna samostojnost upravljavcev infrastrukture glede na prevoznike v železniškem prometu, nezadostno izvajanje določb direktive o uporabninah za uporabo železniške infrastrukture in odsotnost neodvisnega regulativnega organa s potrebnimi pooblastili, ki bi reševal težave, povezane s konkurenco v železniškem sektorju.

Evropska komisija v v opominih opozarja na tri kategorije problemov: premajhno samostojnost upravljavcev infrastrukture glede na prevoznike v železniškem prometu, nezadostno izvajanje določb direktive o uporabninah za uporabo železniške infrastrukture in odsotnost neodvisnega regulativnega organa s potrebnimi pooblastili, ki bi reševal težave, povezane s konkurenco v železniškem sektorju.

Opomin Sloveniji za vse tri kategorije

Tiskovni predstavnik evropskega komisarja za promet Fabio Pirotta danes v Bruslju ni mogel razkriti nikakršnih podrobnosti o primeru Slovenije, povedal je le, da se opomin Sloveniji nanaša na vse tri omenjene kategorije.

Prvi opomin so države dobile junija 2008 in ker od takrat niso upoštevale opozoril Evropske komisije, je ta danes sprožila drugo fazo postopka proti njim, imenovano obrazloženo mnenje. Poleg Slovenije so drugi opomin dobile še Avstrija, Belgija, Danska, Estonija, Češka, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Madžarska, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovaška, Litva, Latvija, Luksemburg, Italija in Irska.

Prvi železniški sveženj, imenovan tudi infrastrukturni paket, je začel veljati 15. marca 2001, države članice pa so ga morale v nacionalno zakonodajo prenesti do 15. marca 2003. Sveženj predvideva prost dostop na trg za mednarodni železniški prevoz blaga v vseevropskem železniškega omrežju za prevoz blaga do 15. marca 2003 in liberalizacijo mednarodnega železniškega prevoza blaga do 15. marca 2008.

Poleg tega vključuje tudi širitev področja uporabe direktive o evropski licenci za železniška podjetja in uskladitev določb, ki urejajo dodelitev zmogljivosti železniške infrastrukture, in zaračunavanja dajatev za uporabo železniške infrastrukture ter certificiranja varnosti.

Po mnenju komisarja za promet Antonia Tajanija je izvajanje tega svežnja ključno za zagotavljanje konkurence na evropskih železniških trgih ter tudi za večjo konkurenčnost železnic v odnosu do drugih načinov prevoza.

Evropska komisija je varuhinja pogodb EU in pravno ukrepa proti državi članici, ki krši pravni red EU. Najprej državi kršiteljici pošlje prvi uradni opomin in jo prosi, da do določenega datuma, običajno v dveh mesecih, predloži svoje pripombe. Če komisija ni zadovoljna z odgovori in pojasnili, ji pošlje drugi in zadnji opomin - obrazloženo mnenje. V tem opominu državo pozove, naj v določenem roku, običajno v dveh mesecih, ukrepa. Če država članica ne ukrepa, lahko Evropska komisija sproži postopek pred Sodiščem Evropskih skupnosti.

Vlačič: Odprava neskladij po pridobitvi končne različice študije glede oblikovanja železniškega sektorja

Minister za promet Patrick Vlačič je v odzivu na drugi opomin Sloveniji zaradi prvega železniškega svežnja pojasnil, da bo ministrstvo s koraki za odpravo neskladij z evropsko zakonodajo začelo po pridobitvi končne različice študije glede prihodnjega oblikovanja železniškega sektorja.

V tem tednu so na ministrstvu prejeli njen osnutek, ki kaže možne oblike organiziranosti Slovenskih železnic in javnega železniškega sektorja v prihodnje. Problematika železnic sicer po ministrovih besedah ni tuja, "ni bila niti prejšnjim vladam, pa niso uspele ali želele speljati potrebnih sprememb".