Petrol z 10,4 milijone dobička

Skupina Petrol je v tretjem četrtletju leta 2009 ustvarila 10,4 milijone evrov čistega dobička. Glede na trenutne gospodarske razmere poslovanje v družbi ocenjujejo kot relativno uspešno.

Objavljeno
22. oktober 2009 17.53
Ma.B.
Ma.B.
Ljubljana - Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2009 realizirala kosmati poslovni izid v višini 200 milijonov evrov. Čisti poslovni izid je v prvih devetih mesecih leta 2009 znašal 19,1 milijonov evrov. Čisti poslovni izid v tretjem četrtletju leta 2009 pa je znašal 10,4 milijonov evrov. Glede na trenutno gospodarsko situacijo, razmere na finančnem trgu in dosežen čisti poslovni izid, ocenjujejo poslovanje skupine kot relativno uspešno, so iz Petrola sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

V prvih devetih mesecih leta 2009 so prodali 1,7 milijonov ton proizvodov iz nafte, kar je 10 odstokov manj kot v enakem obdobju lanskega leta in 3 odstotke manj, kot je bilo načrtovano. Realizirali so 285 milijonov evrov prihodkov od prodaje dopolnilnega asortimenta in ostalega trgovskega blaga, kar je 3 odstotke več kot v enakem obdobju leta 2008.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2009 upravljala s 27 koncesijami za oskrbo s plinom. Kupce so konec septembra 2009 oskrbovali tudi preko 2.142 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina. Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih leta 2009 prodala 64.698 tisoč m3 zemeljskega plina ter 34 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 2 odstotka več kot v enakem obdobju lanskega leta in 11 odstotkov več, kot je bilo načrtovano.

Nadzorni svet družbe bo poročilo o poslovanju skupine Petrol v prvih devetih mesecih leta 2009 obravnaval v drugi polovici novembra 2009. Po seji bo celotno poročilo javno objavljeno na spletnih straneh družbe in Seonetu Ljubljanske borze.