»Pismo le na Malti cenejše kot pri nas«

Po izračunih Pošte Slovenije bodo cene nekaterih storitev višje za povprečno tri cente oziroma 10 odstotkov

Objavljeno
25. februar 2011 20.30
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Katarina Fidermuc, gospodarstvo
Ljubljana – Pošta Slovenije bo 1. marca podražila več poštnih storitev v notranjem in mednarodnem poštnem prometu, ki jih na splošno uvršča med univerzalne poštne storitve. Pošta je za povprečno 10-odstotno podražitev, kar bo naneslo približno tri cente, dobila soglasje Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.

Pošta ponuja utemeljitev za podražitve: pojasnjuje namreč, da bo tako delno odpravila »censka nesorazmerja na področju univerzalne poštne storitve v primerjavi z javnimi poštnimi operaterji v drugih državah oziroma nekoliko znižala negativni poslovni izid na tem področju«. Potrošnikom, ki utegnejo biti zaradi višjih cen slabe volje, Pošta Slovenije sporoča: »Kljub povišanju so cene navedenih storitev še vedno med najnižjimi v državah Evropske unije in nižje, kot so bile pred spremembo zakona o davku na dodano vrednost, torej pred 1. januarjem 2011. Cena standardnega pisma v notranjem poštnem prometu v državah Evropske unije znaša povprečno 0,51 evra, v Sloveniji pa je sedanja cena 0,24 evra. Slovenija je tako na repu lestvice držav Evropske unije, nižje je samo še Malta s ceno 0,19 evra.«

Na ceno storitve vpliva DDV

Od 1. januarja letos veljajo spremembe in dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost in pravilnika o njegovem izvajanju, ki so vplivale tudi na ceno poštnih storitev, saj so pri nekaterih storitvah odpravile davek na dodano vrednost. O spremembah davka v povezavi z oproščenimi poštnimi storitvami, na katere se nanašajo popravki 42. in 44. člena zakona ter 70.a člen pravilnika o izvajanju, v davčni upravi pojasnjujejo: »Vključena je oprostitev plačila davka na dodano vrednost (DDV) od univerzalnih poštnih storitev. Kot univerzalna storitev se po tretjem členu zakona o poštnih storitvah izvajajo sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase dveh kilogramov, sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase deset kilogramov, storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.«

Po pojasnilih davčne uprave je v zakon o davku na dodano vrednost od 1. januarja 2011 vključena tudi oprostitev plačila DDV od dobave poštnih znamk po nominalni vrednosti, ki se v Sloveniji uporabljajo kot plačilo za naštete poštne storitve: »Tako smo opravili dokončno uskladitev z določbama Direktive Sveta 2006/112/ES, ki države članice zavezuje, da v zvezi z navedenimi storitvami in poštnimi znamkami določijo oprostitev plačila DDV.«

Po podatkih Pošte Slovenije so se cene storitev, ki bodo po 1. marcu dražje, nazadnje spremenile 1. januarja letos prav zaradi sprememb zakona o davku na dodano vrednost, saj pri teh storitvah nič več ne zaračunava 20-odstotnega davka. »Cene naštetih storitev so se zato za končne uporabnike 1. januarja pocenile za povprečno 16,7 odstotka. Pred spremembo zakona o davku na dodano vrednost pa je Pošta Slovenije cene teh storitev spremenila 1. avgusta 2010.«

Odprava obdavčitve z DDV seveda ni vplivala na prihodke pošte, saj davek le zbira za davčno blagajno, podražitev storitev pa se bo stekala v poštno, ne v državno blagajno.

Letnih podatkov o poslovanju Pošte Slovenije v letu 2010 še ni, o prvih desetih mesecih preteklega leta pa so poštni nadzorniki ugotovili: »Pošta Slovenije je poslovanje v obdobju od januarja do oktobra sklenila s pozitivnim poslovnim izidom, ki je višji kot v enakem obdobju lani ter višji od načrtovanega za to obdobje.« V letu 2009 je Pošta Slovenije dosegla 18,8 milijona evrov dobička, tako da je bil po poročilih uprave »kljub kriznemu letu za 600.000 evrov višji kot leta 2008«. Vrednost opravljenih poštnih storitev je bila leta 2009 sedem odstotkov nižja kot leta 2008. Obvezen dodatek je tabelica z veljavnimi in novimi cenami