Pivovarna Laško daje svoj delež v Mercatorju na mizo

Laško namerava »soseda« prodajati transparentno, z javnim razpisom - Mercator je v ponedeljek končal črpanje sindiciranega posojila v višini 105 milijonov evrov

Objavljeno
02. februar 2011 11.18
Brane Piano, Celje, Božena Križnik, gospodarstvo
Brane Piano, Celje, Božena Križnik, gospodarstvo
Laško – »Ker so se v javnosti pojavile različne informacije o prodaji 23,3-odstotnega deleža Pivovarne Laško v Mercatorju, smo v ponedeljek upravi odobrili, da delnice Mercatorja proda z javnim razpisom,« je povedal Marjan Mačkošek, predsednik nadzornega sveta Pivovarne Laško. Mačkošek dodaja, da je sicer znana strategija skupine, ki so jo lani odobrili nadzorniki in po kateri bodo zadolženost skupine iz proizvodnje pijač zmanjševali tudi s pomočjo prodaje poslovno nepotrebnega premoženja. »Toda tako kot je bilo z javnim razpisom na prodaj ponujeno Delo, to pa je že prej z javnim razpisom prodajalo Večer, tako bo uprava transparentno, da se preprečijo morebitna ugibanja o neprimernih dogovorih, zdaj javno ponudila v prodajo tudi delež Pivovarne v Mercatorju,« je včeraj dejal Mačkošek. Razpis bo predvidoma objavljen v prihodnjih desetih dneh.

Nadzorni svet Pivovarne Laško se je sicer na redni seji sestal v ponedeljek. Seznanil se je s trenutnim poslovanjem Pivovarne Laško, d. d., in Skupine Pivovarna Laško, z ocenami poslovanja obvladujoče in hčerinskih družb v letu 2010 ter tudi z upravnim, nepravdnim postopkom denacionalizacije v družbi Radenska. O podrobnostih denacionalizacije v Radencih Mačkošek ni želel govoriti, je pa pojasnil, da so se le seznanili z dosedanjim razvojem dogodkov v upravnem postopku, in dodal, da bo razplet vsekakor tako ali drugače vplival na skupino.

Mercator izboljšal 
ročnost kreditov

Družba Mercator je v ponedeljek končala črpanje sindiciranega posojila v višini 105 milijonov evrov, kar je največje sindicirano posojilo v zgodovini družbe. Uporabila ga je za prestrukturiranje pomembnega dela kratkoročnih finančnih obveznosti v dolgoročne, pri čemer se ni dodatno zadolžila. Z izboljšanjem strukture kreditov po ročnosti je skupina Mercator pomembno zmanjšala tveganje za refinanciranje in s tem povečala stabilnost poslovanja. Novico o tem je Mercator včeraj objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Kot je v Mercatorju že stalna praksa, je bilo sindicirano posojilo sklenjeno brez posebnega zavarovanja. Takšna politika financiranja zagotavlja vsem posojilodajalcem enakovreden položaj. Čeprav so razmere na finančnih trgih še vedno negotove in je razpoložljivost dolgoročnih virov financiranja v Sloveniji in v regiji še naprej skromna, je bil po informacijah iz Mercatorja odziv bank zelo dober, »kar kaže na veliko zaupanje in ugled, ki ga skupina Mercator uživa pri bančnih partnerjih«.
Sindicirano posojilo je razdeljeno na dve tranši, in sicer na tranšo A z ročnostjo treh let in odplačilom glavnice v enkratnem znesku ter na tranšo B z ročnostjo petih let in polletnim odplačevanjem dela glavnice. Organizacijo sindiciranja je Mercator zaupal Erste Bank z Dunaja in agentu NLB. Poleg njiju je bilo v konzorcij vključenih še sedem poslovnih bank.