Plačilni roki za nekatere prekratki, za druge predolgi

Celjski gospodarstveniki zadržano sprejeli ministra Križaniča, 
ki poudarja, da imajo za dobre programe tudi banke dovolj posluha.

Objavljeno
07. marec 2011 21.57
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – Gospodarstveniki Celjske regije so kritični do zakona o preprečevanju zamud pri plačilih in sprašujejo se, kje bodo banke dobile denar za financiranje gospodarstva. Minister Križanič meni, da to ne bi smel biti problem, saj je evropski bančni trg enoten in imajo banke na voljo dovolj finančnih virov. Po njegovem mnenju gre bolj za vprašanje pomanjkanja gospodarskih projektov, ki bi jih bile banke pripravljene finančno podpreti. Finančnega ministra Franca Križaniča je poslanka Andreja Rihter povabila na posvet s člani Regionalne gospodarske zbornice Celje, njen direktor Drago Polak pa je po tem obzirno dejal, da jim je minister vlil »nekaj kapljic optimizma«. Kaže, da direktorji od ministra niso slišali tistega, kar so želeli, saj večina po posvetu ni želela strniti vtisov.

O predlogih za preprečevanje finančne nediscipline je Križanič povedal, da dobivajo različne odzive. Del gospodarstva meni, da je zakon preoster, drugi, da je preblag, zlasti v zvezi z obveznim plačilnim rokom. Ta je usklajen z evropsko direktivo, parlament pa je dodal, da je 120 dni neplačila kršitev dobrih poslovnih navad, česar direktiva ne predvideva. V tem smislu je predlog strožji. Drugi spet pa bi želeli, da bi bil najdaljši rok le 60 dni.

Gospodarstvenikom je Križanič zagotovil, da bo glede na pripombe zaradi zapletenosti postopkov javnega naročanja ministrstvo proučilo, koliko je to odvisno od zakona, kar zlasti malo gospodarstvo postavlja v podrejen položaj. Ministrstvo bo ugotavljalo, kaj je mogoče izboljšati takoj, kaj pa z morebitnimi spremembami zakona.

O prodaji Banke Celje je Križanič dejal, da je NLB ne more konsolidirati v svojih bilancah, ker ji tega ne dovoli Banka Slovenije. Kar se Banke Celje tiče, pa minister meni, da je na prodaj »dragulj«, seveda pa bo od kupca odvisno, kako bo z njim ravnal. O prodajanju deleža v Mercatorju je dodal, da je to vsekakor strateška naložba za domačo prehrambno industrijo in da bo Mercator v vsakem primeru dobil stabilne, dolgoročne lastnike, ki mu bodo omogočili razvoj v širši regiji.