Aberšek: Turizma ne prodajamo

Aleš Aberšek od Mateja Narata prevzema enega najbolj vročih direktorskih stolov v Sloveniji. Na dan imenovanja smo novemu predsedniku uprave Save postavili nekaj vprašanj.

Objavljeno
19. november 2015 21.23
Aleš Aberšek
Urban Červek, Maribor
Urban Červek, Maribor
Ljubljana – Aleš Aberšek od Mateja Narata prevzema enega najbolj vročih direktorskih stolov v Sloveniji. Na dan imenovanja smo novemu predsedniku uprave delniške družbe Sava postavili nekaj vprašanj.

Najbolj izpostavljen je spor med Savo in slabo banko (DUTB), ki je kot upnica hotela zaseči delnice Sava Turizma, a je Sava to prek sodišča preprečila. Po mnenju mnogih je ta spor povzročil kadrovske čistke tako v DUTB kot v SDH in spremembo v vodstvu Save. Medtem ko v DUTB vztrajajo, da želi od prezadolžene Save le poplačati kar največ terjatev v imenu države in državljanov, v Savi na vse kriplje branijo svoje premoženje in namigujejo na druge motive za poskus zasega delnic Sava Turizma. Tudi novi predsednik uprave Aleš Aberšek pravi, da je bila poteza DUTB nezakonita in v škodo drugih upnikov ter lastnikov Save.

Katere bodo prioritete novoimenovane uprave Save, d. d.?

Fokus aktivnosti ostaja na procesu prestrukturiranja Save, d. d. To pomeni, da je treba vse napore vložiti v čimprejšnje sprejetje načrta finančnega prestrukturiranja, uresničiti odredbo Banke Slovenije k prodaji kapitalskega deleža, ki ga ima Sava v Gorenjski banki, ter hkrati spodbujati in usmerjati odvisno družbo Sava Turizem, d. d. (ter družbi Hoteli Bernardin, d. d., in Istrabenz Turizem, d. d.), da še naprej izboljšujejo svoje poslovanje in s tem vrednost premoženja Save, d. d.

Kakšni so vaši pogledi na pravni spor z DUTB glede zasega delnic Save Turizma?

V Savi menimo, da je bil nepričakovan ter agresiven zaseg delnic, ki ga je opravila DUTB, nezakonit in izrazito v škodo drugih upnikov ter lastnikov Save, d. d. Premoženje (Sava Turizem), ki ga je DUTB hotela s tem pridobiti, je vrednostno najmanj dvakrat večje kot terjatev do Save, d. d., ki jo je želel kompenizrati s tem premoženjem. Tudi neodvisni cenilci so potrdili to višino vrednosti Sava Turizma. Z ustreznimi pravnimi sredstvi nam je uspelo doseči vrnitev delnic, proti DUTB pa je naša odvetniška pisarna vložila tudi tožbo. Dodatni komentar bi si zaslužil tudi način zasega delnic Sava Turizma (na primer prodaja zasebni družbi DUP1).

Kako poteka postopek prisilne poravnave Save, d. d.?

Predlagatelji prisilne poravnave zdaj razpravljajo o osnutku načrta finančnega prestrukturiranja, ki ga je pripravila z njihove strani imenovana svetovalna družba. Načrt je treba sodišču predložiti najkasneje do 16. 12. 2015.

Pred kratkim ste napovedali nadaljnje razdolževanje Save, d. d., s prodajami premoženja. Katero premoženje je naprodaj in do kdaj ga nameravate prodati?

Premoženje v Savi je razdeljeno na dva stebra, in sicer na finančni in turistični. Turistični steber je opredeljen kot strateški in ga je smotrno razvijati, saj predstavlja velik potencial rasti in ustvarjanja vrednosti tako za upnike kot za lastnike. Finančni steber je opredeljen kot nestrateški in ga bomo odprodali ob ugodnih tržnih pogojih s ciljem maksimizacije dosežene prodajne cene. Sem poleg drugega spada tudi lastniški delež Save v Gorenjski banki, ki ga moramo na podlagi odredbe Banke Slovenije odprodati v zelo kratkem času, v šestih mesecih. Aktivnosti v zvezi s tem procesom že potekajo.

Kako daleč ste v pripravi načrta skupine za leto 2016?

Proces načrtovanja poteka normalno, saj tudi ambiciozni načrti na realnih temeljih ostajajo naša zaveza. Res je tudi, da če se ne bi zaradi prekinitve procesa preventivnega prestrukturiranja (ki ga je 29. maja letos prekinil največji upnik Save, d. d.) družba Sava, d. d., znašla v postopku prisilne poravnave, bi bilo leto 2016 že prvo leto, ko bi vse tri turistične družbe že beležile konkretne učinke iz naslova sinergijskega delovanja. Vendar pa tudi na samostojni podlagi vse tri dosegajo in načrtujejo solidne cilje.

Kakšen je status zdaj že nekdanjega predsednika uprave Mateja Narata? Ali ostaja v Savi?

Nadzorni svet je sprejel predlog Mateja Narata za sporazumno predčasno razrešitev s funkcije predsednika uprave Save, d. d. Matej Narat bi sicer svoj petletni mandat končal 31. 3. 2016. Gospoda Narata je nadzorni svet razrešil brez odpravnine, je pa za zdaj v delovnem razmerju v Savi, d. d., saj je zdaj na bolniški odsotnosti.