Agroind ponovno v stečaju

Sprejeti sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici še ni pravnomočen, pritožba je možna v 15 dneh.

Objavljeno
09. avgust 2016 18.46
jsu*Vodopivec
Marjeta Šoštarič
Marjeta Šoštarič

Ljubljana − Okrožno sodišče v Novi Gorici je v ponovljenem odločanju o predlogu za začetek stečaja Agroinda – tega so že marca vložili delavci podjetja –  danes ponovno uvedlo stečaj za to vipavsko podjetje.

Sprejeti sklep, ki je objavljen na spletnih straneh Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) še ni pravnomočen, pritožba nanj je možna v 15 dneh. Za stečajnega upravitelja je sodišče imenovalo Andreja Perdana.

V obširneje pojasnjeni odločitvi je sodišče med drugim zapisalo, da je  o predlogu za začetek stečaja že odločalo in 24. maja po pregledu vloženih listin in poizvedbah pri finančni upravi presodilo, da je Agroind insolventen. Na ta sklep se je nato pritožil večinski lastnik, ukrajinska družba Demistone Holding, ki Agroind obvladuje prek podjetja Vipavski vinograd.

Višje sodišče v Ljubljani je pritožbi ugodilo in razveljavilo izpodbijani sklep o stečaju ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek. Višje sodišče je menilo, da je sodišče prve stopnje zmotno presodilo, da je podana domneva o insolventnosti.

Na ta sklep se je nato pritožil večinski lastnik, ukrajinska družba Demistone Holding, ki Agroind obvladuje prek podjetja Vipavski vinogradi. Višje sodišče v Ljubljani je pritožbi ugodilo in razveljavilo izpodbijani sklep o stečaju ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek. Višje sodišče je menilo, da je sodišče prve stopnje zmotno presodilo, da je podana domneva o insolventnosti.

V ponovnem odločanju je novogoriško sodišče, kot je razvidno iz obrazložitve, delavce pozvalo k dopolnitvi predloga za stečaj, pri katerem so vztrajali, vodstvo podjetja pa je predlogu v celoti ugovarjalo.

Med drugim je pooblaščenec podjetja zahteval izločitev najprej sodnice in nato celotnega sodišča zaradi lokalne vpetosti v zadeve, a so na sodišču ocenili, da je bila zahteva podane z namenom zavlačevanja postopka, kar je nedovoljen razlog. Zato  zahtevi pooblaščenca niso ugodili oziroma so jo zavrgli.

Negotovost pred trgatvijo

Sodišče je v ponovnem odločanju ob pregledu vseh listin zaključilo, da je družba Agroind dolgoročno plačilno nesposobna in zato insolventna. Zato se je odločilo, da pošlje Agroind v stečaj. Niso pa delavci v predlogu za stečaj sodišču uspeli dokazati, da je družba trajnejše nelikvidna.

Upniki Agroinda imajo do vključno 9. novembra čas, da prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice, je razvidno iz oklica o začetku stečaja, ki je prav tako danes objavljen na spletnih straneh Ajpesa.

Če se bodo ukrajinski lastniki znova pritožili na odločitev okrožnega sodišča, bo o stečaju Agroinda znova odločalo višje sodišče v Ljubljani, ki je glede na prvo odločitev sodišča v Novi Gorici temu dalo nedvoumno popotnico za ponovno odločanje glede insolventnosti.

»Ob dosedanjem poteku dogajanj in postopkih na sodišču lahko pričakujemo  dokončno odločitev šele enkrat konec septembra,« pravi Andrej Furlan, predstavnik zaposlenih delavcev Agroinda, za katerega, kot pravi, tako dogajanje pomeni le podaljševanje agonije.  V družbi je trenutno zaposlenih 24 delavcev, ki jim lastniki podjetja še vedno dolgujejo del plače za marec in plače za april, maj in junij. Bliža pa se tudi čas za izplačilo julijske plače. Kot pravi Furlan, so ob vseh zapletih s stečajem v podjetju delali po najboljših močeh, da ohranijo dejavnost tudi za potencialnega novega lastnika.

Za zdaj tudi še ni jasno, kako bo s trgatvijo, do katere je še slab mesec. »Rešitve morajo biti hitre, da se zagotovi spravilo grozdja in njegova predelava, ali v Vipavi ali kje drugje, in da se ohrani praktično  še edina kmetijska dejavnost v dolini, « pravi Furlan.