Varuh Telekoma in ne interesov uporabnikov

Evropska komisija je v Sloveniji ugotovila pomanjkljiv cenovni nadzor regulatorja. Akos je privilegiral Telekom Slovenije.

Objavljeno
26. februar 2018 18.24
Posodobljeno
27. februar 2018 05.00
SLO., LJ., AKOS, 28.10.2015, FOTO: DEJAN JAVORNIK
Suzana Kos, Luka Jakše
Suzana Kos, Luka Jakše

Ljubljana – V uredništvu smo pridobili sklep evropske komisije, ki ugotavlja, da agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) ne opravlja svoje vloge regulatorja trga. Komisija poziva agencijo k sistematičnemu in rednemu pregledovanju oziroma cenovnemu nadzoru nad Telekomom Slovenija kot operaterjem s pomembno tržno močjo.

Evropska komisija nedvoumno ugotavlja, da se v Sloveniji obveznosti cenovnega nadzora nad Telekomom Slovenije kot operaterjem s pomembno tržno močjo ne izvajajo ustrezno, tako kot to zahtevajo slovenska zakonodaja in evropske direktive. Posledica tega je negativni vpliv na preglednost in regulatorno predvidljivost za operaterje in druge akterje na trgu, to pa lahko oteži tudi njihove dolgoročne naložbene načrte in povzroča neposredno finančno škodo drugim operaterjem, posredno pa tudi končnim naročnikom njihovih storitev in samemu razvoju trga elektronskih komunikacij pri nas.

Evropska komisija ugotavlja, da niti Telekom Slovenije niti agencija nimata metodologije tekočih stroškov (tako imenovanega modela LRIC+), ki naj bi jo uporabila za cenovni nadzor, zato izraža dvom o tem, kako bo država poskrbela za ustrezno pregledovanje izračunov veleprodajnih cen Telekoma Slovenije kot operaterja s pomembno tržno močjo. Bruselj zato poziva Akos, da izračune veleprodajnih cen storitev Telekoma Slovenije sistematično in redno pregleduje ter podrobno navede, katere neodvisne metode preverjanja bo pri tem uporabila.

Na agenciji, ki jo vodi Tanja Muha, pravijo, da so leta 2012 pripravili analizo tega trga v tistem letu, in jo tudi predložili v javno posvetovanje, vendar postopka do izdaje novih regulatornih odločb ni zaključila, ker je komisija začela pripravo novih pravil spremljanja upoštevanega trga. Predmetni upoštevni trg pa je še vedno ostal reguliran na način, da je bil operaterjem, iskalcem dostopa, omogočen dostop pod reguliranimi pogoji do omrežja Telekoma Slovenije

Kolikšna je škoda?

Na opozorila evropske komisije so se odzvali v T2, ki že toži Telekom Slovenije zaradi kršenja zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in zlorabe prevladujočega položaja. Odškodnina, ki so jo iz tega naslova izračunali v T2, kot smo pisali pred dnevi, že presega 260 milijonov evrov.

»Na pomanjkljiv cenovni nadzor nad Telekomom Slovenije, njegove visoke cene veleprodajnih storitev in neupravičene pribitke cen smo v preteklosti že večkrat opozorili Akos, ki pa je na vse prijave odgovarjal pavšalno in jih zavračal. Zadovoljni smo, da je našim trditvam zdaj pritrdila tudi evropska komisija, kar posledično pomeni, da je agencija nenehno ščitila in privilegirala Telekom Slovenije. Zdaj zato upravičeno pričakujemo, da bodo pristojni organi sanirali posledice, ki so nastale zaradi neizvajanja cenovnega nadzora, vključno s škodo, ki nam je bila kot operaterju zaradi tega povzročena,« komentirajo v T2.

Na Akosu se branijo, da pripravljajo metodologijo za regualcijo upoštevanega trga in da so vseskozi pazili, da so imeli tudi drugi operaterji dostop do Telekomovega omrežja. Njihova analiza medoperaterskega dostopa pa čaka na notifikacijo v evropski komisiji, a je ta izrazila dvom o pravilnosti Akosovih izračunov.

»Odločitev evropske komisije ni presenetljiva,« pravi nekdanji predsednik sveta Akosa Dušan Caf. »Regulacija upoštevnih trgov je ena ključnih nalog agencije, ki jo slabo opravlja. Akos bi moral opravljati analize upoštevnih trgov in osnutke ukrepov priglasiti komisiji v treh letih od sprejetja predhodnih ukrepov za posamezne trge. Analize trgov bi morale biti njegovo rutinsko opravilo, a pregled letnih programov dela in letnih poročil razkrije, da ni tako. Analizo upoštevnega trga visokokakovostnega dostopa na fiksni lokaciji je Akos nazadnje priglasil komisiji »davnega« leta 2008.

V času, ko sem vodil svet Akosa, smo redno opozarjali tako vodstvo regulatorja kot pristojno ministrstvo in vlado, da bi Akos moral imeti večletni časovni načrt analiz upoštevnih trgov. To mu nalaga tudi zakonodaja, a agencija od uveljavitve zakona o elektronskih komunikacijah leta 2013 tovrstnega načrta še ni sprejela. Akos bi moral redno in pregledno poročati o svojih načrtih, njihovem izvajanju, vzrokih za odstopanja in korektivnih ukrepih, a tudi tega ne počne.

Učinkovitega nadzora ni

Težava je, da učinkovitega nadzora nad delom Akosa ni. Pristojni sveti, kjer se je uveljavilo politično kadrovanje, so benevolentni. Za slabo opravljeno delo, večletne zamude in neuspešno regulacijo ne odgovarja nihče.

Po lanski uvedbi postopka proti Slovenije zaradi zamud pri izvajanju regulacije, tudi komisija poziva Akos, naj Telekom Slovenije nadzira sistematično in redno. Komisija izraža dvom o skladnosti predlaganega ukrepa na upoštevnem trgu visokokakovostnega dostopa na fiksni lokaciji s pravom EU. Poleg tega izraža resne dvome o Akosovih izračunih in opozarja, da bi njihova uveljavitev lahko ogrozila ohranitev konkurence na trgu in poslabšala možnosti potrošnikov glede izbire, cen in kakovosti. V Sloveniji že zdaj plačujemo visoke cene storitev, samostojni dostop do spleta pa je sploh med najdražjimi v EU.

Akosovi ukrepi bi negativno vplivali tudi na veleprodajni trg, saj bi se razlike med cenami v Sloveniji in v preostalih državah EU še povečale. Poleg tega ne zagotavljajo zahtevane preglednosti in predvidljivosti za alternativne operaterje in druge akterje na trgu, kar lahko otežuje njihove dolgoročne naložbene načrte. Akos s svojimi ukrepi prav tako vnaša negotovost za Telekom Slovenije, saj ni jasno, kako bo nadziral Telekomove izračune, enaka negotovost pa obstaja tudi pri spremljanju skladnosti s prepovedjo cenovnih škarij.«