Alpetour je poslej v družini DB

Alpetour je v devetmesečju ustvaril za skoraj dva milijona evrov čistega dobička.

Objavljeno
19. november 2015 17.33
šipić avtobusna postaja
A. S., Gospodarstvo
A. S., Gospodarstvo

Ljubljana - Prevzemno ponudbo družbe Arriva Dolenjska in Primorska iz skupine nemških železnic DB za delnice družbe Alpetour - Potovalna agencija je do včerajšnjega poldneva sprejelo 413 delničarjev, ki bodo prodali 439.836 delnic. Arriva je tako že lastnik 97,87 odstotka vseh delnic Alpetourja.

Veliki večinski delničarji - Modra linija, Alpen Invest in Banka Celje oziroma nova Abanka so bili z 266.081 delnicami 59,2-odstotni lastniki - so se za prodajo odločili že lani, formalno pa so kupce začeli iskati v letošnji pomladi. Postopek, ki je bil prijateljski, saj je poslovodstvo Alpetourja, ki ga vodi direktorica Ivana Zupančič Gaber, sama doslej deseta največja lastnica, ki je prodala 4383 svojih delnic, ocenilo, da bo prevzem v interesu Alpetourja.

Iz prospekta za odkup delnic je razvidno, da Arriva ne načrtuje takojšnjih bistvenih sprememb poslovanja, niti večjega števila presežnih delavcev, niti spremembe lokacije ali sedeža Alpetourja. Arriva predvideva, da bo Alpetour srednjeročno ohranil samostojnost, prav tako ne načrtuje sprememb pri pogojih zaposlovanja, ob povečanem obsegu poslovanja pa bi lahko Alpetour srednjeročno dodatno zaposloval.

Alpetourjevo devetmesečje

V devetmesečju je ustvaril Alpetour (načrtovanih) 12.586.572 evrov čistih prihodkov od prodaje, za dva odstotka več kot lani. 72 odstotkov čistih prihodkov je ustvaril z linijskim prevozom potnikov, z občasnimi prevozi 12 odstotkov prihodkov, s turizmom in posredovanjem 8 odstotkov, z vzdrževanjem in trgovino pa 6 odstotkov prihodkov. Drugih poslovnih prihodkov je bilo 2.067.307 evrov, največji, 73-odstotni delež predstavlja državno nadomestilo za izvajanje gospodarske javne službe.

Poslovni odhodki so v devetmesečju znašali 13.445.301 evrov in so bili enaki kot lani ter predvsem po zaslugi ugodnih cen goriva za 2 odstotka pod načrtovanimi.Stroški dela so z 41-odstotnim deležem znašali 5.573.215 evrov, za 2 odstotka manj kot lani in za odstotek pod planom.

Poslovni izid iz poslovanja v prvih devetih mesecev znaša 1.234.071 evrov in presega lanskoletnega in načrtovanega kar za četrtino. Ob finančnem dobičku v višini 898.066 evrov je Alpetour PA devetmesečje zaključil z 2.142.940 evrov dobička pred obdavčitvijo, čisti dobiček pa je znašal 1.936.410 evrov in je lanskega devetmesečnega presegel za tri desetine, načrtovanega pa za 28 odstotkov.