Ambiciozni načrti Krke in Leka: raziskave, posodobitev proizvodnje, novi izdelki

Pomembna bosta tudi krepitev položaja na tradicionalnih in novih trgih.

Objavljeno
28. december 2013 10.45
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Cveto Pavlin, gospodarstvo
Ljubljana – Naša vodilna izvoznika, Krka in Lek, uspešno končujeta letošnje poslovno leto in imata že nekaj časa pripravljene načrte za prihodnje leto. Ti so razvojno in naložbeno naravnani, utrdila bosta svoje mesto na tradicionalnih trgih in se uveljavila na novih. Tudi ponudbo zdravil bosta prihodnje leto obogatila z novimi izdelki.

Takšna usmerjenost je nujna, saj je konkurenca na svetovnem farmacevtskem trgu zelo močna, pogoji za poslovanje pa se zaostrujejo na vseh trgih, saj se države ukvarjajo s čedalje večjimi pritiski na zniževanje stroškov za zdravstvo. Tudi letos sta bila oba farmacevta uspešna. Lek, ki je del Novartisove enote Sandoz, je posloval v skladu z načrtom. Kakšno je bilo to poslovanje, ni mogoče izvedeti, ker Novartis za družbe znotraj svojih enot podatkov o poslovanju ali napovedi o poslovanju ne objavlja javno.

Družba Krka je v devetih mesecih s prodajo ustvarila 835,5 milijona evrov, kar je pet odstotkov več kot lani v istem času, in 116,9 milijona evrov dobička, kar je devetodstotno povečanje. Prodaja skupine Krka je dosegla 857,8 milijona evrov, dobiček pa 124,9 milijona evrov. Prvega je bilo pet odstotkov več kot v istem času lani, drugega pa 12 odstotkov več. Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 167 milijonov evrov je bil 21 odstotkov večji kot v primerljivem obdobju lani, dobička pred davkom pa je bilo 146,6 milijona evrov. V Krki ocenjujejo, da se bo prodaja skupine Krka do konca leta približala načrtovani vrednosti 1,2 milijarde evrov, dobička pa bo malo več kot lani.

Raziskave in razvoj

Obe družbi sta letos veliko vlagali v raziskave in razvoj ter v povečanje in posodobitev proizvodnje, podobno strategijo pa bosta nadaljevali tudi v prihodnje. Ena pomembnejših letošnjih Lekovih naložb je drugi kontrolni center v Ljubljani, saj prvi, ki je bil zgrajen leta 2008, ne zadošča več za vse njihove potrebe. V zadnjih desetih letih so v Leku za naložbe namenili povprečno 130 milijonov evrov na leto. To bodo nadaljevali kljub zaostrenim razmeram.

Lek bo ostal vodilni Sandozov razvojni center z več kot 200 razvojnimi projekti, saj so kompetenčni center za proizvodnjo ampuliranih Novartisovih izdelkov, s katerimi bodo iz Ljubljane preskrbovali vse svetovne trge, tudi ZDA. Nadaljevali bodo razvoj, proizvodnjo in trženje najzahtevnejših farmacevtskih izdelkov, to je podobnih bioloških zdravil. Na tem področju so kot del Sandoza vodilni v svetu in imajo že več kot polovični tržni delež.

V skupini Krka so v devetih mesecih za naložbe namenili 109,2 milijona evrov, od tega 76,9 milijona evrov v obvladujoči družbi in 32,3 milijona evrov v odvisnih družbah. Namenjene so predvsem povečanju in posodobitvi proizvodne in razvojno-raziskovalne infrastrukture. Na osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu nadaljujejo gradnjo obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, ki je največja naložba v zgodovini Krke, ocenjena na 200 milijonov evrov. Proizvodnja bo stekla do konca leta 2015.

V Obratu za proizvodnjo sterilnih izdelkov bodo proizvodnjo ampul povečali na 130 milijonov na leto. Naložba je ocenjena na 22 milijonov evrov. V Ločni so začeli graditi objekt za pripravo vod, ki je ocenjen na 13,7 milijona evrov. Predvidoma bo zgrajen do konca leta 2014. Prav tako v Ločni je v sklepni fazi naložba v nove razvojno-raziskovalne in proizvodne zmogljivosti v odvisno družbo Farma GRS, ki so jo ustanovili s partnerji. Vrednost projekta, ki ga z dobrimi desetimi milijoni evrov sofinancira EU, je 45 milijonov evrov. V Krškem nadaljujejo gradnjo proizvodnega obrata Sinteza 1. Vrednost naložbe je 85 milijonov evrov. Proizvodnja v Krškem bo stekla do konca prihodnjega leta.

Ena pomembnejših naložb je projekt Krka-Rus 2. Gre za novo tovarno in povečanje logističnega centra v Rusiji. Zmogljivost tovarne bo 1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. Celotna naložba je vredna 135 milijonov evrov, prva faza, ki bo končana letos, pa 95 milijonov evrov. Dejanska poraba investicijskih sredstev v skupini Krka bo letos zaradi doseganja ugodnih cen pri dobaviteljih opreme in izvajalcih del manjša od načrtovane in je ocenjena na 157 milijonov evrov.

Organska rast obeh farmacevtov

Ena temeljnih Lekovih usmeritev je tudi v prihodnje ostati vodilni Sandozov razvojni center, še posebno pri razvoju tehnološko zahtevnih zdravil, učinkovin in podobnih bioloških zdravil. Število razvojnih projektov v Lekovem razvojnem centru se je v zadnjih desetih letih kar podvojilo. Lekov razvojni center bo znotraj Sandoza imel tudi v prihodnje pomembno vlogo, saj v njem razvijajo nove podobne biološke izdelke za prodajo po vsem svetu. Hkrati v Mengšu proizvajajo enega od treh Sandozovih podobnih bioloških zdravil, ki so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji.

V skupini Krka za prihodnje leto načrtujejo prodajo v višini 1,245 milijarde evrov, dobička pa naj bi bilo malo več kot 160 milijonov evrov. Za investicije načrtujejo 164 milijonov evrov. Prihodnje leto bodo za dobre štiri odstotke povečali število zaposlenih v Sloveniji in tujini. Konec oktobra jih je bilo že več kot 10.000, od tega več kot polovica v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. V Leku podatkov za prihodnje leto ne morejo objaviti. Dejali pa so, da bodo povečevali prihodek in dobiček, vrednost naložb in število zaposlenih.

Novembra je uprava Krke sprejela strategijo razvoja za obdobje 2014–2018. Ta za novo petletno obdobje predvideva povprečno najmanj petodstotno organsko rast prodaje na leto. Krka bo skoraj 95 odstotkov prodaje ustvarjala na trgih zunaj Slovenije, pri čemer bo prednostno usmerjena na evropske trge in trge srednje Azije. Načrtujejo tudi večjo prodajo na čezmorskih trgih. Za naložbe bo Krka do leta 2018 povprečno namenjala od 150 do 160 milijonov evrov na leto.