ATVP državi vrnila glasovalne pravice v Triglavu

Glasovalne pravice državnih lastnikov s skupaj 63,4-odstotnim lastniškim deležem so bile zamrznjene od 2013.

Objavljeno
03. december 2015 14.32
regent/triglav
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana − Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je državnim lastnikom s skupaj 63,4-odstotnim lastniškim deležem vrnila glasovalne pravice v Zavarovalnici Triglav. Te so jim bile zaradi usklajenega delovanja odvzete pred skoraj tremi leti, nazaj pa so jih lahko zahtevali na podlagi pred kratkim spremenjenega zakona o prevzemih.

ATVP je državnim lastnikom zamrznila glasovalne pravice v Zavarovalnici Triglav marca 2013 na podlagi takrat veljavnega zakona o prevzemih.

Kot je ugotovila, takratna Slovenska odškodninska družba, Hit, Eles, DSU, Nova Kreditna banka Maribor, Telekom Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot 64,19-odstotni lastniki Zavarovalnice Triglav delujejo usklajeno. Zakon je narekoval odvzem glasovalnih pravic, dokler ne dajo prevzemne ponudbe ali pa ne znižajo skupnega deleža v Zavarovalnici Triglav.

Država je glasovalne pravice že večkrat poskušala pridobiti nazaj, a ji ATVP ni ustregla. Pravno podlago je omogočila šele novela zakona o prevzemih, ki jo je DZ potrdil septembra.

Prevzemnikom, ki jim je ATVP izdala odločbo o prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic v ciljni družbi, a izpolnjujejo pogoje za prenehanje mirovanja glasovalnih pravic, je novela zakona omogočila, da lahko vložijo zahtevek za povrnitev glasovalnih pravic.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Slovenski državni holding, Telekom Slovenije, Eles, PS za avto, Savske elektrarne Ljubljana, Pošta Slovenije, Elektro Celje, ECE, Elektro Ljubljana, Elektro Primorska in država so tako 12. novembra vložili zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju mirovanja glasovalnih pravic v Zavarovalnici Triglav. Svet ATVP je o njej odločal v sredo in ji ugodil, je razvidno iz danes objavljene odločbe.