Avstrijci nezadovoljni s slovenskim bojem proti kriminalu in korupciji

Anketa med avstrijskimi investitorji kaže na izboljševanje poslovanja, ne pa privlačnosti za neposredne investicije.

Objavljeno
15. december 2015 15.55
Nejc Gole
Nejc Gole

Ljubljana – Avstrijski investitorji v Sloveniji so najmanj zadovoljni s tistimi značilnostmi slovenskega poslovnega okolja, ki so za njih najpomembnejše; to sta denimo davčna obremenitev plač ter boj proti kriminalu in korupciji. Kot pozitivno izpostavljajo delovno silo v Sloveniji in davčno obremenitev podjetij.

Predstavništvo avstrijskega gospodarstva v Sloveniji Advantage Austria je med sto predstavniki avstrijskih podružnic v Sloveniji, uvozniki in prodajnimi partnerji avstrijskih podjetij izvedlo anketo o gospodarskih razmerah in investicijskem vzdušju v Sloveniji. Medtem ko je še lani večina anketiranih gospodarsko stanje v Sloveniji ocenila kot slabo, jih je letos večina podala oceno zadovoljivo, za razliko od lani pa jih je nekaj razmere označilo za dobre, bilo jih je okoli 15 odstotkov.

Prihodnje leto bo še boljše

»Tako dobri rezultati so prvič po letu 2009. Odgovori podjetij potrjujejo makroekonomske številke o rasti BDP,« je komentiral direktor Advantage Austria Ljubljana Peter Hasslacher. Dobra polovica jih ocenjuje, da bo prihodnje leto enako kot letošnje, tretjina pa da bo boljše. Več kot polovica vprašanih pričakuje povečanje prihodkov v letu 2016, petina jih pričakuje povečanje investicij, dobra petina pa povečanje števila zaposlenih. Po drugi strani prav tako petina vprašanih za novo leto napoveduje nižje investicije.

Manj pozitivno je investicijsko vzdušje med avstrijskimi investitorji v Sloveniji, je dejal Hasslacher. Večina vprašanih namreč še vedno meni, da je atraktivnost Slovenije za tuje neposredne investicije nizka ali zelo nizka, 40 odstotkov, da je povprečna, štirje odstotki pa da visoka. Za podjetja so pri odločanju o investiranju najpomembnejše plačilna disciplina, motivacija delovne sile, boj proti kriminalu in korupciji ter davčna obremenitev dohodkov, najmanj pa dostop do državnih pomoči.

Nezadovoljni z davčnim sistemom

V Sloveniji so podjetja najbolj zadovoljna z izobrazbo, kakovostjo in motivacijo delovne sile, najmanj pa z davčno obremenitvijo plač, fleksibilnostjo delovnega prava, bojem proti kriminalu, učinkovitostjo javne uprave in transparentnostjo javnih razpisov.

Čeprav se nekatere tuje multinacionalke selijo iz Slovenije v Zagreb ali Beograd, avstrijski investitorji ostajajo in nekateri od tu pokrivajo celotno regijo, je povedal Hasslacher: »Njihove investicije so dolgoročne, prihajajo tudi novi investitorji, denimo družba za vlaganje v zagonska podjetja Conda.«

Karmen Demšar, partnerica v družbi Leitner+Leitner, ki svetuje avstrijskim investitorjem, je poudarila, da si investitorji želijo nižje obdavčitve dela in socialno kapico: »Višji dohodki tujih managerjev so tako višje obdavčeni, kot bi bili v Avstriji, dodatno pa je v nekaterih primerih obremenilna še različna interpretacija teh dohodkov po mednarodni konvenciji in posledično dvojna obdavčitev dela dohodkov. Vzpostavitev mednarodnega spora je za posameznike običajno predraga, zato dvojna obdavčitev ni odpravljena.« Po njenih besedah njihove stranke iz Avstrije kritizirajo davčni sistem zaradi nepredvidljivosti ravnanja davčnih in sodnih oblasti.