Avtobusna podjetja so se kartelno dogovarjala

Agencija za varstvo konkurence je ugotovila, da si je enajst podjetij razdelilo trg storitev linijskega prevoza potnikov.

Objavljeno
10. oktober 2013 18.42
Avtobusna postaja v Ljubljani, 18. septembra 2013
Nejc Gole, gospodarstvo
Nejc Gole, gospodarstvo
Ljubljana – Agencija za varstvo konkurence (AVK) je ugotovila, da se je enajst avtobusnih podjetij kartelno dogovarjalo. Podjetja so si poskušala nedovoljeno razdeliti avtobusni trg.

AVK z odločbo ugotavlja, da so Alpetour, Avrigo, Integral Brebus, Izletnik Celje, Integral Stojna, Koratur, Kam-Bus, Integral Zagorje, Veolia transport Ljubljana, Arriva Dolenjska in Primorska ter Arriva Štajerska kršili konkurenčno zakonodajo, ker so se dogovarjali in usklajeno ravnali pri nastopanju in oblikovanju ter oddaji ponudb za javno naročilo direkcije za ceste ter si razdelili trg storitev linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu. V preiskavi so se znašla tudi podjetja Integral voznik, MPOV in Avtobusni promet Murska Sobota, a je agencija postopek zoper ta podjetja ustavila.

Prekršek se je sicer zgodil pred tremi leti. Direkcija za ceste je marca 2010 objavila javno naročilo za podelitev koncesij na področju avtobusnega linijskega prevoza potnikov. Slovenija je bila z razpisom razdeljena na šest koncesijskih območij, za vsako od teh pa naj bi podelili eno koncesijo. Varuh konkurence je preiskavo pri štirih avtobusnih prevoznikih opravil oktobra 2010. »S tem je pridobil dokaze, da so se avtobusni prevozniki dogovorili o skupnem nastopanju in oblikovanju ponudb na javnem razpisu. Skupina največjih avtobusnih prevoznikov se je dogovorila, da bo za vsako od koncesijskih območij oddala le eno ponudbo, dogovorili so se tudi o tem, kdo bo na posameznem koncesijskem območju oddal vlogo za pridobitev koncesije in kdo izmed njih bo sodeloval kot podizvajalec,« so pojasnili na AVK.

Razpis je bil razveljavljen

Avtobusna podjetja koristi od dogovarjanja sicer niso imela. Razpis je bil namreč razveljavljen, saj je skupna vsota ponujenih letnih nadomestil po vseh koncesijskih območjih bistveno presegla razpoložljiva finančna sredstva ministrstva za promet za financiranje javne službe. Na direkciji za ceste so težavo rešili tako, da so z aneksi podaljšali pogodbe z avtobusnimi podjetji, ki so opravljala to storitev.

»Odločbo Javne agencije za varstvo konkurence smo prejeli in jo bomo proučili. Komentarja k odločbi v tem trenutku ne morem dajati. Zoper odločbo bomo vložili tožbo pri upravnem sodišču,« je napovedala Ivanka Zupančič Gaber, direktorica Alpetourja, ki je tudi lastnik Kam-Busa.

Sledi prekrškovni postopek

Odločbi AVK bo sledil prekrškovni postopek, eno avtobusno podjetje pa jo bo odneslo s precej nižjo globo kot ostala ali celo brez kazni. Eno od podjetij je namreč koristilo ugodnosti iz programa prizanesljivosti, skladno s tem programom pa so lahko udeleženci kartelov deležni ugodnejše obravnave v postopku o prekršku.

To podjetje je namreč na AVK dalo vlogo za odpustitev oziroma znižanje globe, v zameno pa je sodelovalo z agencijo in ji predložilo dodatne dokaze o kartelu. Agencija je v tem postopku sploh prvič prejela vlogo za odpustitev oziroma znižanje globe, so pojasnili na AVK.