Banke reprogramirale papirnici Goričane 38,3 milijona evrov

Papirnici iz Medvod je uspelo pravnomočno prestrukturiranje finančnih obveznosti po novem zakonu o finančnem poslovanju.

Objavljeno
17. september 2014 17.24
Andraž Stegu
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Medvode - Družbi Goričane, tovarni papirja Medvode, d. d., se je kot prvi uspelo prestrukturirati po novem insolvenčnem zakonu.

Kot smo že poročali, je okrožno sodišče v Ljubljani 20. maja začelo postopek preventivnega prestrukturiranja za družbo Goričane, ki ga je vložil dolžnik sam.

Upniki Abanka, DUTB (nanjo so bile prenesena »slaba« posojila NLB) in Gorenjska banka so 27. avgusta z družbami skupine Papirus (v njej so družba Goričane, Papigor Holding in Papirus Holding) sklenile dogovor, ki, kot pravijo v družbi Goričane, »v celoti odseva dinamiko sprejetega celovitega programa razdolževanja poslovne skupine ter iz njega izhajajoče potrebe po razporejanju denarnih tokov med družbami znotraj skupine.«

Sporazum z bankami potrdilo tudi sodišče

Cilj Skupine Papirus je kumulativna razdolžitev pri zunanjih financerjih za okoli 8,6 milijona evrov (glede na začetno stanje z dne 30.junij 2014) do konca leta 2017.

»Pri tem je zasledovano vodilo primarnega razdolževanja na družbi Goričane, medtem ko se finančna zadolženost nadrednih družb v skupini zaenkrat v dogovoru s finančnimi upniki ohranja na obstoječi ravni,« so razložili v papirnici Goričane.

Sporazum z bankami o finančnem prestrukturiranju je potrdilo tudi sodišče in sklep je postal pravnomočen 16. septembra.

Direktor in večinski lastnik papirnice Andraž Stegu je pri pogajanju z bankami pohvalil predvsem konstruktivno vlogo Družbe za upravljanje bank (DUTB), ki je, kot je navedel, korektno presojala razmere. Brez reprograma bi namreč morala družba iskati nove vire za poplačilo dosedanjih obveznosti, kar bi v vmesnem času lahko privedlo do likvidnostnih težav.

Papirnici gre dobro

»Vesel sem, da nas dolgovi, nastali v času prejšnjega lastnika družbe, ne bodo potopili,« je poudaril Stegu.

Direktor je po sporu s cerkvenimi dostojanstveniki večkrat opozoril na slabo dividendno in posojilno politiko prejšnjih večinskih lastnikov Zvon ena in Zvon dva, in na visoka vlaganja v obnovo gradu Goričane (osem milijonov evrov).

Sicer pa gre papirnici Goričane, kot zagotavlja Stegu, letos dobro: v prvih sedmih mesecih so izdelali 2,8 odstotka več in prodali za 6,7 odstotka več proizvodov kot so predvideli v poslovnem načrtu.