Banke so del terjatev pretopile v delnice

Večinske lastnice družbe Litostroj jeklo bodo postale Abanka, Probanka in Hypo Alpe-Adria Bank.

Objavljeno
05. september 2014 21.29
Direktor Litostroj jekla. Ljubljana 8. januar 2014.
Maja Grgič, gospodarstvo
Maja Grgič, gospodarstvo
Ljubljana – Abanka Vipa, Probanka in Hypo Alpe-Adria Bank so oddale izjavo o konverziji dela svojih terjatev do Litostroja jeklo v lastniški delež družbe. Njihovo soglasje je nujen pogoj za potrditev prisilne poravnave podjetja in finančno prestrukturiranje družbe, v kateri bodo dosedanji delničarji ostali brez deležev.

Načrt finančnega prestrukturiranja Litostroja jeklo predvideva odpis ali konverzijo 40 odstotkov terjatev zavarovanih upnikov. Abanka, Probanka in Hypo banka bodo tako v kapital Litostroja jeklo skupaj pretopile dobrih 11 milijonov evrov svojih terjatev, s čimer bodo postale več kot 90-odstotne lastnice družbe. Preostali delež pa bo pripadel navadnim upnikom, ki so s to konverzijo že soglašali. Ker naj bi Abanka Litostroj jeklo prenesla na slabo banko, bo ta kmalu več kot polovična lastnica družbe, s kasnejšim prevzemom Probankinega deleža pa bi postala kar večinska delničarka.

Banka SID, Raiffeisen banka, Banka Koper in Sparkasse dela terjatev ne bodo konvertirale v delnice, ampak kar odpisale, skupaj približno 2,7 milijona evrov. Preostale dolgove zavarovanih upnikov naj bi reprogramirali z moratorijem glavnice do konca leta 2015; obrestna mera naj bi do konca leta 2014 znašala dva odstotka, nato pa štiri. Navadni upniki bodo v štirih letih 20-odstotno poplačani.

ACMG bo izgubil svoj delež

Predsednik uprave Litostroja jeklo Miroslav Gnamuš pravi, da so s konverzijo dolgov v lastniški delež izpolnjeni pogoji, da sodišče prešteje glasove upnikov in dokončno potrdi prisilno poravnavo družbe.

Doslej je bil Litostroj jeklo v lasti ACMG, kjer je največji, 84-odstotni, lastnik prav Gnamuš. ACMG bo po finančnem prestrukturiranju družbe ostal brez lastniškega deleža v podjetju. Zato je toliko bolj nenavadno, da je Probanka, ki je ACMG financirala pri prevzemu Litostroja, na podlagi izvršbe vknjižila hipoteko na delnice Litostroja. Poleg tega se je Probanka kot upnica Litostroja strinjala, da odpiše 40 odstotkov svojih terjatev do ACMG, če Litostroj jeklo prepozna 60 odstotkov njenih terjatev na podlagi solidarnega poroštva.

Upravitelj prisilne poravnave Borut Soklič priznava, da gre za povezane stvari, vendar meni, da ravnanje Probanke ne bo vplivalo na postopek prisilne poravnave Litostroja jeklo. Za pojasnila smo prosili tudi Probanko, od koder pa odgovorov na naša vprašanja nismo prejeli. Za pojasnila smo prosili tudi Abanko, ki pa v skladu s poslovno politiko banke in zaupnostjo posameznih strank ne komentira.

Drugo leto z dobičkom

Načrt finančne reorganizacije predvideva, da se bodo prihodki Litostroja jeklo po padcu drugo leto spet začeli povečevati. Letos naj bi podjetje, ki izdeluje jeklene turbine in druge jeklene ulitke, še imelo slab milijon izgube, prihodnje leto pa že 55 tisoč evrov dobička. Gnamuš pojasnjuje, da morajo najprej sanirati trg, saj kupci neradi poslujejo z insolventnimi dobavitelji. Gnamuš je že pred časom za Delo pojasnil, da so jim leta 2013 naročila začela upadati, ker niso dobili bančnih garancij za posle. V okviru finančnega prestrukturiranja naj bi bila zdaj zagotovljena tudi sredstva za ponovni zagon podjetja, ki zdaj zaposluje približno 230 delavcev, torej tretjino manj kot leta 2012.