Boris Žnidarič novi član uprave Kapitalske družbe

Anjo Strojin Štampar, ki je postala članica uprave SDH, bo nadomestil dr. Boris Žnidarič.

Objavljeno
13. november 2015 14.02
jer/Kapitalska druzba - Sobotna
Je. G., Delo.si
Je. G., Delo.si
Ljubljana − Na današnji seji nadzornega sveta (NS) Kapitalske družbe so se nadzorniki najprej seznanili z odstopno izjavo Anje Strojin Štampar, za člana uprave z dnem 23. 11. pa imenovali Borisa Žnidariča, dosedanjega namestnika predsednika nadzornega sveta.

Mandat bo imel eno leto, v tem času bo njegova funkcija v nadzornem svetu mirovala, namesto njega pa bo namestnica predsednika NS Cirila Surina Zajec.

Dr. Boris Žnidarič, doktor družbenih znanosti in magister prava, je pred upokojitvijo opravljal funkcijo pomočnika predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, kjer je bil odgovoren za vodenje in usmerjanje dela direktorjev OE in vodenje strateške ravni področja HRM v odvisnih družbah, bil je nadomestni član uprave Triglav osiguranja, Zagreb, član nadzornega odbora Triglav osiguranja, Zagreb, vodil je Območno enoto Celje Zavarovalnice Triglav ter centralno službo za preprečevanje in odkrivanje zavarovalniških goljufij. Je habilitiran visokošolski učitelj ter imetnik potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov.

Anja Strojin Štampar je nova članica uprave SDH.