Casino Bled v poenostavljeno prisilko

Navadne upnike bi poplačali v petih letih, a mora država pretvoriti terjatve od davka na dobiček v lastniški delež.

Objavljeno
02. oktober 2014 14.44
mha*Casino Bled
Blaž Račič, Jesenice, Ba. Pa., gospodarstvo
Blaž Račič, Jesenice, Ba. Pa., gospodarstvo
Bled - Kranjsko okrožno sodišče je za Casino Bled uvedlo postopek poenostavljene prisilne poravnave. Okoli dva milijona neporavnanih obveznosti naj bi v celoti poplačali v petih letih s tem, da bi morala država svojo skoraj polmilijonsko terjatev spremeniti v lastniški delež, predlaga direktor Boris Kitek.

Namen poenostavljene prisilne poravnave - predlog zanjo je 22. septembra vložilo vodstvo podjetja - je sanacija dolgov in dolgoročna rešitev družbe z 38 zaposlenimi pred stečajem, pravi Boris Kitek. Terjatve bi iz poslovanja lahko poplačali v petih letih, pri tem pa morajo vsako leto ustvariti 2,6 milijona evrov prihodkov in s tem pozitivno ničlo. Manjšanje stroškov po Kitkovih besedah ni več mogoče.

Državi dolgujejo skoraj pol milijona evrov davka od iger na srečo, začet postopek prisilne poravnave pa formalno državi omogoča konverzijo teh terjatev v kapital, je pojasnil Kitek. Po potrditvi prisilne poravnave pričakujejo odgovor ministrstva za finance o morebitni konverziji terjatev, s čimer bi izboljšali likvidnost blejske igralnice.

Predlog o spremembi igralniške zakonodaje

Boris Kitek vztraja s predlogom, da bi morala država spremeniti igralniško zakonodajo in dovoliti zasebno lastništvo igralnic. Gold club, lastnik prednostnih delnic, je polovični lastnik Casinoja Bled, vendar brez glasovalnih pravic, a bi bil pripravljen še vlagati v igralnico. Brez investicij in posodobitev ni prihodnosti za igralnico, je dejal Kitek.

K plačilni nesposobnosti - podjetje ima 14 dni blokirane vse štiri poslovne račune - so pripomogli splošne gospodarske razmere, upad kupne moči, razmere v igralniški dejavnosti, upad obsega poslovanja in visoke finančne obveznosti, je še pojasnil Kitek.