Casino Portorož si želi povečati osnovni kapital na 2,7 milijona evrov

Casino Portorož poziva upnike in obstoječe delničarje k vplačilu novih delnic za povečanje osnovnega kapitala.

Objavljeno
14. september 2012 17.48
Je. G., Delo.si
Je. G., Delo.si
Portorož - Casino Portorož je 4. septembra objavil poziv upravičencem do vpisa novih delnic družbe za vpis in vplačilo novih delnic. Z novimi vložki naj bi osnovni kapital družbe povečali za največ 820.908 evrov na nekaj več kot 2,7 milijona evrov. Pravico do vpisa delnic imajo upniki in obstoječi delničarji, rok za vpis je mesec dni od objave poziva, piše STA.

Casino Portorož je sicer od konca junija v postopku prisilne poravnave. Uprava družbe je že tedaj v načrtu finančnega prestrukturiranja med ključnimi ukrepi za sanacijo navedla zmanjšanje terjatev navadnih upnikov oziroma možnost preoblikovanja dela njihovih terjatev v kapital, za imetnike zavarovanih terjatev pa je predlagala, da svoje terjatve prenesejo na dolžnika kot stvarni vložek na podlagi povečanja osnovnega kapitala.

Že po tedanjem načrtu bi si vsak upnik s prenosom terjatve zagotovil eno kosovno delnico za vsakih 2,75 evra prenesene terjatve. Prag uspešnosti prenosa terjatev v obliki stvarnega vložka pa so postavili pri 800.000 evrih.

V pozivu z datumom 4. september, ki pa je bil na straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) objavljen danes, vodstvo casinoja predlaga povečanje osnovnega kapitala družbe z izdajo 298.512 novih navadnih kosovnih imenskih delnic razreda A z emisijskim zneskom 2,75 evra na delnico.

Pravico do vpisa ima vsak upnik, čigar terjatve so vključene v seznama iz 3. in 4. točke prvega odstavka zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ter vsaka oseba, ki ima na dan sprejetja sklepa položaj delničarja.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic je en mesec od objave poziva. Najmanjše število delnic, ki morajo biti v tem postopku vpisane in vplačane, da se bo postopek štel za uspešnega, je 149.265 delnic.