Cimos bo dolg odplačeval 12 let

Ko v veljavo stopi MRA, bo Cimosov dolg znašal še 110 milijonov evrov dolgov, od tega do DUTB 25 milijonov evrov.

Objavljeno
23. maj 2017 16.21
tlo*Cimos
Nejc Gole
Nejc Gole

Ljubljana – Dolg Cimosa do Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) znaša še okoli 25 milijonov evrov, koprska družba pa bo na podlagi pogodbe o finančnem prestrukturiranju imela skupaj 110 milijonov evrov dolgov. Ti bodo odplačani v 12 letih, so nam pojasnili na DUTB.

Prodaja Cimosa italijanskemu avtomobilskemu dobavitelju TCH, ki se je zaključila prejšnji teden, je bila zahtevna tudi zaradi številnih pogajanj z bankami glede poplačil Cimosovih dolgov. »Celotna transakcija je bila izvedena z namenom reprogramiranja obveznosti družbe Cimos, kar bo podjetju omogočilo zadovoljiv denarni tok za normalno poslovanje v prihodnje,« so dejali na Družbi za upravljanje terjatev bank, ki je s Slovenskim državnim holdingom vodila prodajni postopek.

Podrobnosti poplačila so opredeljene v Okvirni pogodbi o finančnem prestrukturiranju (MRA). Ta bo v veljavo predvidoma stopil do konca tega meseca, takrat pa bo Cimosov dolg znašal okoli 110 milijonov evrov. Do konca maja bo Cimos predvidoma poplačal pretežni del obveznosti do bilateralnih bank, torej enajstih tujih bank, ki dolgov niso pretvorile v lastniški kapiral. TCH je ob zaključku prodajne transakcije Cimosu nakazal 18,3 milijona evrov kapitala, ki je bil delno namenjen poplačilu bilateralnih bank, 15 milijonov evrov pa mu bo za to poplačilo še namenil.

Na podlagi MRA se bodo Cimosovi dolgovi znižali na vzdržno raven in bodo odplačani v obdobju 12 let, so pojasnili na DUTB. Ta ima do Cimosa še okoli 25 milijonov evrov dolga. »DUTB bo spremljala vse procese s Cimosom naprej, ker ostajamo zelo velik upnik. Tisto poplačilo, ki prihaja, ni iz kupnine za delnice, ampak iz prevzema dolga, ki se bo odplačeval v prihodnjih letih in prek katerega bo DUTB tudi uresničila temeljni interes, ki ga je imela s prestrukturiranjem družbe,« je v intervjuju za Sobotno prilogo dejal predsednik upravnega odbora DUTB Miha Juhart.

Banke so sicer na DUTB prenesle za 129 milijonov evrov terjatev do Cimosa. DUTB je še z nekaterimi drugimi upniki skupaj konvertirala 169 milijonov evrov terjatev v kapital in s tem prevzela lastniški delež, ki so ga prodali za 100.000 evrov. Banke so posojila do Cimosa tudi delno odpisala.

Danes pod streho tudi dogovor s Hrvaško

Danes bosta DUTB in hrvaški minister za javno premoženje Goran Marić na gradu Mokrice podpisala dogovor, po katerem bo DUTB od hrvaške slabe banke za sedem milijonov evrov odkupila terjatve do Cimosa, Hrvati pa bodo umaknili tožbo zoper Cimos. Spomnimo, da so se Italijani zaradi nerešenih vprašanj s Hrvaško iz prodajnega postopka enkrat že umaknili, a se nato vrnili in do konca izpeljali transakcijo.