Čisti dobiček Telekoma ob polletju višji

Prihodkov je bilo ob polletju za odstotek več kot lani, čisti poslovni izid je boljši za 17 odstotkov.

Objavljeno
29. avgust 2013 15.02
Telekom Slovenije - NK
Barbara Pavlin, gospodarstvo
Barbara Pavlin, gospodarstvo

Ljubljana – Telekom Slovenije je polletje zaključil s 395,6 milijona evrov prihodkov, kar je za odstotek več kot enako obdobje lani. Čisti poslovni izid je boljši za 17 odstotkov in je dosegel 30,9 milijona evrov.

Predsednik uprave Rudolf Skobe pojasnjuje, da so se zaostrene gospodarske razmere poznale pri poslovanju doma, medtem ko so na trgih jugovzhodne Evrope poslovali bolje. Slabše razmere se kažejo v manjši uporabi storitev oziroma manjši uporabi storitev izven paketov, pravi Skobe in dodaja, da morajo še bolj delati na optimizaciji poslovanja, ker rasti trga, ki so jo načrtovali letos, ne bodo dosegli.

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo EBITDA po šestih mesecih znaša 126,2 milijona evrov, kar je za pet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Neto finančni dolg skupine znaša 341,6 milijona evrov, kar je za 4,4 milijona evrov manj kot lani. Zadolženosti bi po Skobetovo še bolj zmanjšali, a jih je pri tem oviralo izplačilo vmesnih dividend. Kljub temu je Telekom v primerjavi z drugimi primerljivimi prvotnimi evropskimi operaterji posloval bolje.

Zniževanje stroškov dela

Omenjeni rezultati so odraz zniževanja vseh vrst stroškov ter celovite prenove in optimizacije poslovanja. Doslej so stroške nižali tudi z zniževanjem plač zaposlenih po individualni pogodbi in znižanjem dodatkov za zaposlene po kolektivni pogodbi ter krčenjem števila zaposlenih.

Ob koncu polletja je skupina zaposlovala 4712 ljudi, kar je za 12 manj kot ob koncu leta 2012, stroški dela so bili nižji za 3,5 milijona evrov. »Tudi v prihodnje prednostni nalogi pri uresničevanju poslovnega načrta ostajata stabilizacija prihodkov in zniževanje stroškov,« je ob predstavitvi polletnih razultatov dejal Skobe.

Privatizacija v teku

Glede načrtovane privatizacije Telekoma je Skobe dejal, da redno sodelujejo s Slovensko odškodninsko družbo in da je to sodelovanje pozitivno. Sami bodo poiskali tudi svetovalca, ki jim bo pomagal pri prodaji.

Nadaljujejo tudi s konsolidacijo držav na tujih trgih. Tako na Kosovem število mobilnih uporabnikov raste, kmalu pa jim bodo ponudili storitve 3G. V BiH krepijo tržni položaj in proučujejo možnosti nakupa kakšnega kabelskega operaterja. V Albaniji pa zaključujejo z odprodajo naložbe.

Število širokopasovnih priključkov se je v prvih šestih mesecih letošnjega leta povečalo za odstotek, in sicer na 342.850. Za enak odstotek se je povečalo število fiksnih in mobilnih priključkov, in sicer na 2,6 milijona, za pet odstotkov, na 168.724, pa tudi število VoIP-storitev.

Za letos v Telekomu načrtujejo 50 milijonov evrov čistega dobička in EBITDA do 245 milijona evrov.