Dars ob polletju s 5,5 milijona evrov dobička

Nadzorniki so poslovanje družbe po šestih mesecih letos ocenili kot uspešno.

Objavljeno
27. avgust 2013 20.02
Slovenija, Ljubljana, 25.05.2012 - Nadzorni svet Darsa. Foto: Leon VIDIC/DELO
A. L., gospodarstvo
A. L., gospodarstvo
Ljubljana - Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji je v prvih šestih mesecih letos poslovala nad poslovnim načrtom in dosegla 5,5 milijona evrov čistega dobička, kar je za skoraj trikrat več od načrtovanega in 18 odstotkov nad poslovanjem v prvem polletju lani. Nadzorniki so na današnji seji te rezultate ocenili kot dobre, poslovanje pa kot uspešno.

Kot so po seji nadzornega sveta objavili na spletni strani ljubljanske borze, so se celotni stroški poslovanja družbe  v prvem polletju letos glede na isto obdobje lani zmanjšali za pet odstotkov, glede na načrtovane pa za desetino. Največje prihranke je uspelo družbi ustvariti pri doseženi nižji obrestni meri, saj se je strošek obresti zmanjšal za 33,5 odstotka. Družba je z aktivnim upravljanjem bančnih posojil uspela ustvariti več kot 12 milijonov evrov prihrankov.

Z reorganizacijo novi prihranki

Dars s 1. septembrom končuje reorganizacijo, ki prinaša nove prihranke na področju upravljanja. Pri tem je bil opravljen pregled vseh sklenjenih pogodb z namenom nižanja stroškov poslovanja in prevzema čim več dela v lastni režiji.

Kazalniki stroškov v primerjavi z drugimi avtocestnimi operaterji v okoliških državah (avstrijski ASFINAG, hrvaški HAC in italijanska ATLANTIA) kažejo, da je Dars stroškovno zelo učinkovit, saj ima najnižje stroške materiala, storitev in dela na tekoči kilometer avtocest.

Prihodki družbe so bili v prvih šestih mesecih letos enaki načrtovanim ter za odstotek nižji od doseženih prihodkov v prvem polletju lani. Prihodki od cestnin, ki predstavljajo večino prihodkov družbe, so bili v višini načrtovanih ter za odstotek nižji od realiziranih v prvih šestih mesecih leta 2012.

Prihodki od vinjet večji

Pri tem so bili prihodki od vinjet za štiri odstotke višji od načrtovanih ter za odstotek nad realiziranimi v prvem polletju lani. Prihodki od cestninjenja tovornega oz. nevinjetnega prometa so bili v prvih šestih mesecih letos za tri odstotke nižji tako od načrtovanih, kakor tudi od realiziranih v enakem lanskem obdobju.

Nadzorniki Darsa. so se seznanili tudi z nujnimi spremembami cenovne politike na področju cestninjenja, ki jih je družba prejšnji mesec posredovala v obravnavno in soglasje pristojnim državnim organom. Če bi bili upoštevani predlogi družbe, bi cestninski prihodki na mesec narasli za približno pet milijonov evrov ali v pol leta za okrog 30 milijonov evrov, poglavitni delež te vsote pa bi predstavljala ravno dodatna obremenitev ekološko najbolj spornih tujih tovornjakov in kombijev, ki prečkajo Slovenijo.

Navedena vsota sicer predstavlja na primer približno polovico pogodbene vrednosti gradbenih del v predoru Markovec ali približno četrtino ocenjene investicijske vrednosti manjkajočega odseka podravske avtoceste med Draženci in Gruškovjem.

Dars bo nerevidirano polletno poročilo, s katerim so se na današnji seji seznanili nadzorniki družbe, v skladu s finančnim koledarjem do petka, 30. avgusta 2013, objavil na Seonetu Ljubljanske borze d.d., so še sporočili.