Datalab preverja interes za dokapitalizacijo

Družba Datalab je začela preverjati interes potencialnih vlagateljev za sodelovanje v postopku povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vložki.

Objavljeno
20. maj 2014 13.49
reu MARKETS-GLOBAL/
Silva Čeh, gospodarstvo
Silva Čeh, gospodarstvo

Ljubljana − Datalab želi preveriti interes za vpis in denarno vplačilo od 200.000 do 250.000 novoizdanih delnic (kar predstavlja približno od 12 do 15 odstokov obstoječih delnic, neupoštevaje nove delnice, ki bodo izdane na podlagi sklepa upravnega odbora o povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala z dne 19. 5. 2014), ki bi z obstoječimi delnicami družbe tvorile isti razred. V primeru izvedbe postopka povečanja osnovnega kapitala namerava družba tako zbrana sredstva uporabiti za aktivnosti razvoja trga in posledično pospeševanje rasti, je družba danes objavila na borznem Seonetu.


Za te namene je Datalab z družbama iz skupine Alta pripravil poseben predstavitveni dokument (tako imenovani teaser, glej prilogo), ki je namenjen izključno preverjanju interesa potencialnih vlagateljev za sodelovanje v postopku povečanja osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala in ne predstavlja niti javne ponudbe v smislu ZTFI, niti  kakšne obveznosti družbe za izvedbo povečanja osnovnega kapitala.


Potencialni vlagatelji bodo pozvani, da načelni interes za sodelovanje v postopku povečanja osnovnega kapitala izrazijo do 6. junija 2014 z navedbo indikativne cene, indikativne količine in navedbo morebitnih drugih pogojev. V primeru izkaza ustreznega interesa bo družba vse potrebne postopke za povečanje osnovnega kapitala izvedla v juniju oziroma juliju. Prednostna pravica obstoječih delničarjev bi bila v tem primeru izključena. Družba si pridržuje pravico do prednostne obravnave posameznega potencialnega vlagatelja glede morebitne dodelitve novoizdanih delnic.