Delavcev Mure še vedno ne morejo poplačati

Denarja ni dovolj niti za rezervacije za delavce hčerinskih družb, ki tožijo Muro, d. d., v stečaju.

Objavljeno
19. september 2012 10.56
Ivan Gerenčer, Murska Sobota
Ivan Gerenčer, Murska Sobota
Murska Sobota – Branko Đorđević, stečajni upravitelj Mure, d. d., meni, da ni več možnosti, da bi do konca leta poplačali priznane terjatve 950 delavcem nekdanje Murine matične družbe. Do takrat namreč skoraj zagotovo ne bodo pravnomočno končane vse tožbe, ki jih je skoraj 1800 delavcev Murinih hčerinskih družb vložilo proti matični družbi v stečaju.

Stečajni upravitelj matične družbe ni priznal njihovih terjatev, kot jih je bivšim zaposlenim v matičnem podjetju. Vrednost delavskih terjatev je 13,3 milijona evrov.

Skoraj 1800 bivših delavcev v hčerinskih družbah Mura – Ženska oblačila, Mura – Moška oblačila in Muralist se je za tožbe proti bivši matični družbi odločilo, čeprav so jim stečajni upravitelji njihovih družb priznali terjatve na račun neizplačanih odpravnin, plač in drugih denarnih nadomestil. A hčerinske družbe, v katerih so bili zaposleni, so brez premoženja, zato ni možnosti, da bi jim izplačale odpravnine v okviru stečajnih postopkov. Lastnica nepremičnega in premičnega premoženja, ki so ga uporabljale hčerinske družbe, je bila ves čas od njihove ustanovitve do stečaja Mura, d. d.

Denarja dovolj le za tiste v matični družbi

Đorđević je povedal, da se je s prodajo stečajnega premoženja za delno poplačilo hipotekarnih upnikov (bank) nabralo osem milijonov evrov, znesek vseh njihovih terjatev pa je 24 milijonov. Za poplačilo priznanih terjatev na račun neizplačanih odpravnin, plač in drugih nadomestil 950 bivšim zaposlenim v matični Murini družbi, je Đorđević rezerviral štiri milijone evrov. »Poplačali bi jih lahko le, če bi bile pravnomočno končane vse tožbe delavcev proti matičnemu podjetju v stečaju. Doslej je končanih vseh 120, v katerih sta delavce zastopala odvetnik Franci Matoz in odvetniška pisarna Hari. Delavci so tožbe izgubili ali pa so se odločili za poravnavo oziroma so od njih odstopili, ker so se s tem izognili plačilu velikih sodnih stroškov. Pravnomočno je končanih tudi skoraj 50 tožb delavcev, ki jih zastopa odvetnik Borut Soklič. Še vedno pa na razplet sojenja čaka 1620 delavcev, ki jih zastopa Borut Soklič,« je povedal Đorđević.

Če bi se stečajni upravitelj odločil za poplačilo 950 bivših delavcev Mure, d. d., bi moral rezervirati denar za morebitno poplačilo terjatev delavcev iz hčerinskih družb, ki se še vedno pravdajo z bivšim matičnim pojdetjem. »Toliko denarja na računu ni. Gre za velike zneske. Za poplačilo bivših delavcev matičnega podjetja bi bilo dovolj dobrih pet milijonov evrov, kolikor bo na voljo ob koncu leta. V nobenem primeru pa to ne bo dovolj za poplačilo terjatev vseh delavcev, če bi dobili tožbe proti Muri, d. d. V tem primeru bi potrebovali še dodatnih sedem do osem milijonov evrov in še 1,4 milijona evrov za vračilo jamstvenemu skladu za izplačila plač delavcev ob stečaju Murinih družb. Tudi če bi celotno Murino stečajno premoženje prodali po likvidacijski ceni skoraj 42 milijonov evrov, bi zmanjkalo denarja za celotno poplačilo hipotekarnih in prednostnih upnikov (delavcev), navadni upniki pa sploh ne bi prišli na vrsto.

Veliko odstopov od tožb in poravnav

Delavci, ki so tožbe izgubili, bodo morali Muri, d. d., v stečaju plačati sodne stroške od 400 do 500 evrov na posameznika, čeprav so jih odvetniki zastopali brezplačno. Samo tisti, ki jih je zastopal Franci Matoz, bodo morali vrniti Muri najmanj 25.000 evrov. Znesek bi bil še višji, če se delavci po nekaj izgubljenih tožbah ne bi skoraj večinsko odločali za odstop od tožb oziroma za poravnavo. Matoz je pred časom za Delo pojasnil, da so delavci odstopili od tožbenih zahtevkov zaradi velike verjetnosti, da sodišče ne bo odločilo v njihovo korist. Sodišče verjame, da so bile reorganizacija Mure, ustanovitev hčerinskih družb in prezaposlitev delavcev iz matične v hčerinske družbe namenska pot za dosego boljših rezultatov poslovanja.

Tisoč šesto dvajset delavcev, ki jih zastopa Soklič, še vedno vztraja pri tožbenih zahtevkih do nekdanje Mure, d. d. Pravica do izplačila odpravnin je šele na drugem mestu v njihovem tožbenem zahtevku, na prvem je vrnitev na delovno mesto. Đorđević je povedal, da delavcem ne more odpisati sodnih stroškov, obstaja pa možnost, da jih po ugodni ceni od Mure, d. d., odkupi sindikat.