Delavska hranilnica prodaja Pomurske mlekarne

Mlekarne prodajajo, ker niso osnovna dejavnost hranilnice. Na to so po naših informacijah opozorili tudi v Banki Slovenijje.

Objavljeno
23. februar 2018 16.46
Nejc Gole
Nejc Gole
Ljubljana - Delavska hranilnica prodaja večinski delež v Pomurskih mlekarnah. »Delež v Pomurskih mlekarnah ni strateška naložba hranilnice oziroma njene odvisne družbe in ne sovpada z osnovno dejavnostjo hranilnice,« pojasnjujejo v Delavski hranilnici. Prodajo so menda zahtevali tudi v Banki Slovenije.

Delavska hranilnica oziroma njena družba DH-Storitve prodaja 60,62-odstotni delež v pomurski družbi. V hranilnici podrobnosti ne želijo komentirati, saj je postopek prodaje še v teku.

Ta po naših informacijah poteka po dvostopenjskem procesu. V Delavski hranilnici od potencialnih prevzemnikov do 5. marca pričakujejo izražen interes. Nato bodo po podpisu pogodbe o nerazkrivanju podatkov zainteresirane ponudnike pozvali, naj na podlagi informacijskega memoranduma oddajo nezavezujoče ponudbe. V drugi fazi pa bodo izbrane ponudnike povabili k skrbnem pregledu družbe in predložitvi zavezujočih ponudb. V Delavski hranilnici pojasnjujejo, da mlekarne prodajajo, ker niso osnovna dejavnost hranilnice.

Na to so po naših neuradnih informacijah opozorili tudi v Banki Slovenije in zato zahtevali prodajo Pomurskih mlekarn, tako kot denimo tudi Aerodroma Maribor. Centralna banka je v preteklosti že opozarjala na potrebo po dodatnem kapitalu za hranilnico zaradi njene hitre rasti. Hranilnica je izvedla več dokapitalizacij, tako da je njena kapitalska ustreznost nad zahtevano - ob koncu preteklega leta je količnik kapitalske ustreznosti znašal 14,24 odstotka.

Še naprej rast hranilnice

Delavska hranilnica, ki je v 45,5-odstotni lasti sindikatov, je lani ustvarila 6,7 milijona evrov dobička pred obdavčitvijo oziroma desetino več kot leto prej in 5,5 milijona evrov neto dobička. Banka raste, saj je bilančno vsoto povečala za 19 odstotkov na 1,2 milijarde evrov. Stanje kreditov podjetjem so povečali za 15,3 odstotka, kredite prebivalstvu za 17,6 odstotka, vloge podjetij za 20 odstotkov in vloge prebivalstva za 14,5 odstotka.

Uspešna prisilna poravnava

Hranilnica je glavno vlogo v Pomurskih mlekarnah prevzela v postopku prisilne poravnave mlekarn. Skupaj z Mlekarsko zadrugo Ptuj je namreč odkupila terjatve od NLB in največjih navadnih upnikov ter nato te terjatve konvertirala v kapital. Pomurske mlekarne so se s tem izognile stečaju in uspešno prestale prisilno poravnavo. Mlekarne so lani ustvarile okoli 36 milijonov evrov prihodkov.