Delničarjem Elektra Ljubljana 2,4 milijona evrov dividend

Med šestimi nadzorniki le dva nova, skupščina družbe pa je potekala mirno.

Objavljeno
29. avgust 2013 16.42
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo
Ljubljana – Skupščina Elektra Ljubljana je bila, kot smo napovedali, mirna. Imenovali so šest nadzornikov družbe, od tega le dva nova. Delničarjem, največji je država, bo Elektro Ljubljana v 90 dneh izplačal 2,4 milijona evrov dividend, na delnico to znaša dobrih šest centov. Družbi ostane 291 evrov.

Na skupščine Elektra Ljubljana so sodelovali predstavniki 88,37-odstotnega deleža lastništva. Sprejeli so sklep, po katerem bodo bilančni dobiček družbe, ki je konec leta 2012 znašal 2.396.900 evrov, razdelili na 2.396.609 evrov za dividende in 291,29 evra za druge rezerve iz dobička. Bruto dividenda na delnico znaša 0,0612 evra, najpozneje v 90 dneh pa jih bodo dobili vsi delničaji.

Na skupščini so za štiriletni mandat (od 26. avgusta letos) imenovali nov nadzorni svet Elektra Ljubljana. Sestavljajo ga David Valentinčič, Janez Zakonjšek, Žan Jan Oplotnik, Andrej Šušteršič ter predstavnika delavcev, Mitja Fabjan in Egon Hoda. Nova sta le dva nadzornika, Valentinčič in Zakonjšek, drugi so družbo nadzorovali že prej. Skupščina je njihovo delo potrdila, razrešnico sta dobila tako nadzorni svet pod vodstvom Šušteršiča kot uprava, oziroma predsednik uprave Andrej Ribič.

Ribič je sicer delničarjem predstavil poslovanje družbe v petih letih, s poudarkom na njegovem mandatu. Zadolženost podjetja je od 2010 padla s 123,8 na 119,6 milijona evrov, popravilo se je tudi razmerje dolgov. Zdaj ima Elektro Ljubljana skoraj 78 odstotkov dolgov dolgoročnih. Čisti prihodki od prodaje so od leta 2008 do lani zrasli z 263,9 milijona evrov na 569,6, čisti dobiček pa s 160.000 evrov na 8,8 milijona evrov. V istem času se je število zaposlenih zmanjšalo s 1027 na 956. Počasi okrevajo tudi naložbe v distribucijsko omrežje. Še leta 2009 je Elektro Ljubljana za naložbe porabil več kot 47 milijonov evrov, leto pozneje, ko je družbo že vodil Ribič, pa je nezmožnost najemanja novih posojil, naložbe sklestila na dobrih 23 milijonov evrov. Vsa leta se povečuje tudi odjem elektrike in število odjemalcev. Skupina Elektro Ljubljana jih ima že več kot 329.600.