Delovno sodišče zavrglo tožbo 24 nekdanjih delavcev Vegrada

Iz dosedanjih kupnin so bile poplačane večinoma banke, za izplačila terjatev delavcev malo upanja.

Objavljeno
11. oktober 2013 13.32
mdr Vegrad
J. S. S., Delo.si/STA
J. S. S., Delo.si/STA
Ljubljana - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je zavrglo tožbeni zahtevek 24 nekdanjih delavcev Vegrada, ki so še pred začetkom stečaja vložili tožbo za neizplačane plače, regres in nadure. Sodišče je zavrglo terjatve, ki jih delavci že uveljavljajo v stečajnem postopku Vegrada, v katerem je ob stečaju 6. oktobra 2010 brez dela ostalo 571 delavcev.

Nekdanji delavci Vegrada so tožbo na sodišče vložili 27. avgusta 2010, le dober mesec pred začetkom stečajnega postopka Vegrada. Zaradi tega je bila obravnava tožbenega zahtevka na sodišču zaustavljena, nadaljevala pa se je po objavi končnega seznama terjatev.

Sodišče je zavrglo del tožbenega zahtevka, ki se nanaša na že uveljavljene terjatve, zavrglo pa je tudi del zahtevka, ki ni vključen v priznane terjatve, saj delavci niso zaprosili za nadaljevanje njegove obravnave. Na sodišče sicer danes ni prišla nobena izmed strank v postopku.

Stranke pa so se sicer v četrtek dogovorile, da bo vsaka stran krila svoj del stroškov sodnega postopka. Obravnava tožbenih zahtevkov nekdanjih delavcev Vegrada na sodišču je tako zaključena.

Stečajna upraviteljica Vegrada Alenka Gril je sicer že večkrat poudarila, da je v stečajnem postopku Vegrada naletela na izredno neurejeno stanje in da je za razčiščevanje poslovanja in preizkušanje terjatev porabila zelo veliko časa.

Tri leta po začetku stečaja je večino dela stečajne upraviteljice Grilove povezanega s prodajami premoženja, kar po njenih besedah poteka počasneje, kot je pričakovala. Doslej je uspela prodati za okoli 2,2 milijona evrov premoženja, iz kupnin pa so bili poplačani posamezni ločitveni upniki, večinoma banke, medtem ko tudi ob koncu stečajnega postopka za izplačila terjatev delavcev glede na dosedanji potek stečaja ni pričakovati, da bo ostalo kaj sredstev, pravi Grilova.

V stečajnem postopku je sicer upnikom priznala za okoli 450 milijonov evrov terjatev, medtem ko je Vegradovega premoženja v primerjavi s to številko zelo malo.