Dividenda Save Re na skupščini potrjena

Visoka je 0,80 evra bruto na delnico, izplačna pa bo 20. junija letos.

Objavljeno
19. maj 2017 21.49
Sava Re
Silva Čeh
Silva Čeh

Ljubljana - Skoraj 12,4 milijona evrov od skupaj 18,4 milijona evrov bilančnega dobička, bo Sava Re namenila za dividende, kakor so danes potrdili na skupščini delničarjev. Potrjena dividenda na delnico je visoka 0,80 evra bruto na delnico, izplačna pa bo 20. junija letos vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani dan poprej, torej do 19. junija.

Največji dividendni kolač bo dobil državni SDH, ki ima več kot 4,3 milijona delnic Save Re, z 2,4 milijona delnic mu sledi Zagrebačka banka - Fiduciarni račun, na tretjem mestu je EBRD z dobrim milijonom delnic.

Delničarji so na skupščini potrdili razrešnico nadzornemu svetu in tudi posamično članom uprave. Vsi člani uprave, donedavnega predsednik uprave Jošt Dolničar (ki je bil predsednik uprave od 23. avgusta lani do nedavnega, ko je to mesto prevzel 12. maja letos Marko Jazbec), zdaj spet član uprave in tudi druga dva člana uprave - Srečko Čebron in Mateja Treven, so na skupščini dobili potrjeno razrešnico za poslovno leto 2016.


Skupščina se je seznanila tudi z revidiranim letnim poročilom za 2016 in drugimi poročili kot so poročilo NS, informacija o prejemkih uprave in nadzora, poročilom notranjega revidiranja in poročilom uprave o lastnih delnicah. O tem delničarji niso glasovali, saj da gre za sklep seznanitvene narave.