Potrjena dokapitalizacija Perutnine Ptuj

Osnovni kapital družbe se je povečal na več kot 45,5 milijonov evrov.

Objavljeno
01. december 2015 17.15
tre*PERUTNINA PTUJ
M. Š.
M. Š.

Ljubljana – Vodstvo ptujske Perutnine je prek spletne strani ljubljanske borze sporočilo, da so včeraj s KDD (klirinško depotne družbe) prejeli obvestilo o opravljenem vpisu dodatne količine delnic družbe z oznako PPTG v zvezi z izdajo novih delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki za 20.864.630 evrov. To pomeni, da se je z dosedanjih 24.672.425 evrov (nominalna vrednost kapitala z vrednostjo delnice po štiri evre) celotni osnovni kapital družbe povečal na 45.537.055 evrov (vrednost delnice po 8 evrov), kar je v skladu s sklepom skupščine družbe 31. avgusta letos. Takrat je bila namreč potrjena Sijeva dokapitalizacija družbe.

KDD je družbo obvestila, da je bila v centralni register vrednostnih papirjev 27. oktobra vpisana dodatna količina 5.000.000 delnic  z glasovalno pravico v družbi z oznako PPTG. Po opravljeni izdaji je v centralnem registru vpisanih 10.912.500 kosovnih delnic z oznako PPTG, od tega 200.488 lastnih delnic, njihov delež pa znaša 1,84 odstotka .