Dolamič je družbi in upnikom povzročil škodo

Upniki in stečajna upraviteljica Gradbenega podjetja Grosuplje nimajo enakega mnenja.

Objavljeno
17. september 2013 09.52
BORIS DOLAMIC DIREKTOR PODJETJA GPG FOTODOKUMENTACIJA DELO (NUJNO TUDI V ARHIV !!!)
Nejc Gole, gospodarstvo
Nejc Gole, gospodarstvo
Ljubljana – Obstajajo podlage, ki kažejo, da nekdanji direktor in lastnik GPG Boris Dolamič ter člani nadzornega sveta niso ravnali v dobro gradbenega podjetja. Za svoja ravnanja so odgovorni upnikom, ki v stečaju ne bodo v celoti dobili plačila svojih terjatev do GPG, ugotavljajo v pravnem mnenju odvetniške družbe Živko in Purg.

Upniški odbor Gradbenega podjetja Grosuplje (GPG) že od začetka stečaja gradbinca od stečajne upraviteljice Melite Butara zahteva, naj proti nekdanjim vodilnim v GPG vloži kazenske ovadbe in odškodninske tožbe. Ker tega ni storila, so upniki najeli odvetniško hišo za presojo, ali so podane podlage za vložitev kazenskih ovadb in odškodninskih tožb proti Dolamiču in nadzornemu svetu. Pravno mnenje je zdaj končano, odgovor na vprašanje upnikov pa je: da, podlage obstajajo.

Boris Dolamič je GPG in upnikom povzročil škodo s štirimi ravnanji, ugotavlja pravno mnenje. Prvič; ni zagotavljal kapitalske ustreznosti družbe ter ni pravočasno ugotovil plačilne nesposobnosti GPG in ni sprejel potrebnih ukrepov. Zadolženost GPG se je namreč precej povečala leta 2010, saj so obveznosti do dobaviteljev narasle za 30 milijonov evrov. GPG je postal nelikviden, zato je terjatve do upnikov začel poravnavati z asignacijami in cesijami terjatev do povezanih družb, ki pa niso upnikom ničesar plačale, saj so bile prav tako insolventne. Dolamič bi kot poslovodja in strokovnjak moral sprejeti ustrezne ukrepe finančnega prestrukturiranja, a tega pravočasno ni storil, zato se je zadolženost GPG samo povečevala, obveznosti do upnikov pa so zato naraščale, ugotavljajo v pravnem mnenju.

Drugič; Dolamič upnike ni obravnaval enakovredno. GPG je tik pred stečajem poplačal dolg do nekaterih upnikov, s čimer se je stečajna masa za preostale upnike zmanjšala. GPG je konec leta 2010 družbi Via Media poplačal 840.000 evrov, podjetju GPG Kipkop pa 145.000 evrov. Plačilno nesposobno gradbeno podjetje je januarja 2011, dva meseca pred stečajem, z 288.618 evri poplačalo družbo MPGE, s 400.000 evri podjetje Elcom, s 173.950 evri gradbinca Nivo in s 87.000 evri družbo GPG Holding. Pri tem je Dolamič tudi posodil 398.400 GPG Inženiringu. V času prezadolženosti je dajanje posojil povezanim družbam neustrezno ravnanje, so zapisali odvetniki.

Tretjič; Dolamič je upnikom lažnivo prikazoval, da bodo njihove terjatve poplačane z asignacijami in cesijami, čeprav je svoje terjatve že zastavil banki ali prodal naprej ali pa terjatve, ki jih je ponujal, sploh niso nikoli obstajale.

Četrtič; nekdanji prvi mož GPG je zavajal podizvajalce, naj kljub plačilni nesposobnosti GPG še naprej izvajajo dela, ki jih pozneje niso dobili plačanih. Pri tem jih je tudi zavajal, da bodo plačilo dobili neposredno od investitorja, kar pa se ni zgodilo.

V odvetniški družbi Živko in Purg še ugotavljajo, ali je morda Dolamič opravil še nekatera druga škodljiva dejanja. Nekatere razkriva tudi poročilo revizorke Marine Marinc Pilej, o katerem smo v Delu že poročali.

Poleg Dolamiča niso ustrezno delovali niti nadzorniki Darja Erceg, Jernej Kralj in Miran Kovačič, ugotavlja pravno mnenje. Glede na finančno stanje GPG bi že leta 2010 morali sprejeti nekatere ukrepe. Nadzorni odbor je imel leta 2010 le dve seji, čeprav zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo nadzorniki zasedati najmanj enkrat v četrtletju. Posledica pomanjkanja srečanj in odločanja nadzornega sveta je opustitev ustreznega nadzora nad delovanjem Dolamiča in nepravočasna presoja glede plačilne nesposobnosti družbe.

Upniki: Upraviteljica naj ukrepa

S tem pravnim mnenjem so se že seznanili člani upniškega odbora in stečajna upraviteljica Melita Butara. Ta je komentirala, da se avtorji pravnega mnenja z njo niso posvetovali, kazenskih ovadb pa ne bo vložila: »Če upniki menijo, da so podane podlage, pa imajo pravico vložiti ovadbe. Člani upniškega odbora skoraj eno leto govorijo samo o tem in ne razumem, zakaj še niso vložili kazenskih ovadb. Mislim, da krive ovadbe ni pametno vložiti, zato je ne bom. Imam pa pripravljeno ovadbo, ki bo iz drugega razloga, ne tistih v pravnem mnenju.« O vsebini kazenske ovadbe, ki jo bo vložila, ni hotela govoriti.

Predsednik upniškega odbora Štefan Sobočan je dejal, da bi kazenske ovadbe in odškodninske tožbe morala vložiti stečajna upraviteljica: »Ni vseeno, ali tožbo vloži upnik ali pa stečajna upraviteljica, ki je plačana in najbolj pozna to zadevo.«

Upniški odbor pa je nazadnje sprejel sklep, s katerim je Meliti Butara naložil, naj na podlagi pravnega mnenja vloži kazenske ovadbe in odškodninske tožbe proti nekdanjemu poslovodstvu in nadzornikom GPG.

Spomnimo, da se upniški odbor že dalj časa neuspešno prizadeva, da bi sodišče razrešilo stečajno upraviteljico. Zato so upniki na zadnji seji Butaro prosili, naj »glede na stanje, ki vlada, in glede na porušena medsebojna razmerja med člani upniškega odbora in stečajno upraviteljico oziroma ker stečajna upraviteljica nima več zaupanja članov upniškega odbora, razmisli o odstopu s funkcije stečajne upraviteljice družbe GPG«. Butara nam je dejala, da ne bo odstopila, ker dela korektno in pravilno.