Družba Meblo Jogi v stečaj

Šestdeset zaposlenih zadnja dva meseca ni prejelo plač.

Objavljeno
08. oktober 2012 16.18
mpi DELO IN DOM -IZBOR
K. Ž., Nova Gorica
K. Ž., Nova Gorica
Nova Gorica - Okrožno sodišče v Novi Gorici je začelo stečajni postopek nad družbo Upniki lahko terjatve prijavijo do vključno 8. januarja, kar je razvidno iz objave na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Stečaj družbe je sredi septembra predlagal direktor Aljoša Tomažič, ob vložitvi predloga za stečaj pa je povedal, da so bila bremena iz preteklosti prevelika, da bi lahko poplačali dolgove.

Okrog 60 zaposlenih, med katerimi je bilo tudi veliko invalidov, zadnja dva meseca ni prejelo plač, še kakšen mesec več jim družba ni plačala socialnih prispevkov. Na skupščini avgusta so se sicer dogovorili, da se vloži predlog za stečaj, če družba ne bo uspela izpeljati posla, ki bi ji zagotovil denar za nadaljevanje proizvodnje in poravnavo vseh obveznosti.

Meblo Jogi je želel prodati del proizvodnih prostorov, ki jih ni več potreboval za širitev pohištvenega salona Lesnine, vendar do sklenitve posla ni prišlo. Po direktorjevih besedah so imeli dovolj naročil, da bi lahko normalno poslovali, vendar so bili dolgovi preveliki. Od nekdanjega pohištvenega velikana iz Nove Gorice tako deluje le še družba Meblo Vata iz Mirna, saj je letošnjo pomlad šla v stečaj tudi družba Meblo A + A.