Rok za dokapitalizacijo Adrie je 30. september

Vlada in skupščina delničarjev soglašali z dokapitalizacijo, nujen je še dogovor s sindikati.

Objavljeno
21. september 2011 11.37
Posodobljeno
21. september 2011 11.37
Aleš Stergar, gospodarstvo
Aleš Stergar, gospodarstvo

Ljubljana, Zgornji Brnik – Potem ko je vlada po torkovi prekinitvi dopisne seje na nadaljevanju potrdila spremenjeni plan dokapitalizacije Adrie Airways, so delničarji sprejeli sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala ter povečanju osnovnega kapitala z denarnimi in stvarnimi vložki v skupni višini 69,7 milijona evrov. Rok za vplačilo vseh delnic je 30. september 2011.

Država bo vložila 49,5 milijona evrov, dosedanji večinski lastnik PDP pol milijona evrov, banke pa bodo s konverzijo svojih terjatev v kapital družbe prispevale skupaj 19,7 milijona evrov. NLB bo prenesla četrtino terjatev v višini 13,8 milijona evrov, banka Unicredit prav tako četrtino (1,25 milijona evrov), Hypo Alpe-Adria-Bank petnajst odstotkov terjatev (1,28 milijona evrov) in Abanka Vipa polovico terjatev oziroma 3,36 milijona evrov.

Vlada je o dokapitalizaciji odločala še enkrat, ker je v prvo terjala konverzijo polovice bančnih terjatev v lastniške deleže, medtem ko višine svojega denarnega vložka ni spremenila, tako da je kot tehnična vlada o tem lahko odločala. Ker pa so banke, razen ene, višino konvertiranih terjatev zmanjšale, iz dokapitalizacijskega denarja ne bodo dobile predvidenega poplačila četrtine terjatev. Abanka Vipa bo dobila izplačano drugo polovico terjatve, medtem ko Gorenjska banka nič od svoje 1,4-milijonske terjatve sploh ni spremenila v lastniški delež.

Država in banke imajo zdaj devet dni časa, da izvedejo dokapitalizacijo Adrie. Z bankami je treba določiti še zadnje podrobnosti, do 30. septembra naj bi poslovodstvo s Petrolom in Aerodromom Ljubljana sklenilo tudi dogovor za naslednje poslovno leto, pojasnjuje glavni izvršni direktor Adrie Klemen Boštjančič. Glavna naloga, ki mora biti opravljena do prihodnjega petka, sicer z dokapitalizacijo ne bo nič, pa je sprejetje novih kolektivnih pogodb. Teh bo tudi v prihodnje zelo verjetno več, kar pa ne bo vplivalo na vsebino, saj bo ta pregledna.

Izvršni direktor Adrie Robert Vuga pravi, da je v tem položaju misel, da bi na koncu zaposleni sami potopili Adrio, absurdna in nora. Spremembe seveda bodo, vendar zaposleni ne bodo v socialno slabšem položaju glede na preostale zaposlene v Sloveniji. Plače bodo še vedno nad slovenskim povprečjem in delovne obveznosti, kar posebej velja za letalsko osebje, bodo še vedno manjše od limita, ki je kot maksimalen opredeljen v zakonodaji.

Poslovodstvo se zaveda, da morajo biti delovne razmere takšne, da zagotavljajo varno letenje in delo v skladu z zakonodajo. V pravice zaposlenih se s predlagano kolektivno pogodbo ne posega na nespodoben način. Sicer pa so v Adrii lani s privolitvijo v 20-odstotno znižanje plač dokazali, da ko gre zares, znajo misliti na družbo.

Skupščina delničarjev je poleg dokapitalizacije imenovala posebnega revizorja, ki bo preveril vodenje posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Iz društva Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (društvo MDS), katerega člani so podprli predlagano dokapitalizacijo, saj je ta po njihovem mnenju tako rekoč edina možnost za obstoj družbe, so opozorili na »nerazumno ravnanje bank upnic, ki so za konverzijo terjatev dajale ultimate in postavljale pogoje, hkrati pa bodo te iste banke iskale državno pomoč zaradi svojega nevestnega ravnanja.«