Durs z izvršbo nad Casino Portorož

Casino Portorož ravnanje Dursa ocenjuje kot neutemeljeno in nezakonito ter mu izrecno nasprotuje.

Objavljeno
03. oktober 2012 21.06
J. S. S., Delo.si
J. S. S., Delo.si
Portorož - Posebni davčni urad je zaradi neplačanih obveznosti iz naslova davka od posebnih iger na srečo in koncesijskega dajatve izdal sklep o izvršbi nad nekaj več kot 300.000 evrov sredstvi Casinoja Portorož, ki je v prisilni poravnavi. V Casinoju menijo, da je ravnanje davčnega urada neutemeljeno in nezakonito, zato se bodo zoper sklep pritožili, poroča STA.

Kljub rubežu denarnih sredstev na računih poslovnih bank ima Casino Portorož zagotovljena likvidnostna sredstva za redno poravnavanje tekočih obveznosti, je razvidno iz prvega izrednega poročila insolvenčnega dolžnika, ki je danes objavljen na Ajpesu.

Durs v sklepu za rubež do višine davčnega dolga na dolžnikova denarna sredstva, ki jih ima ta na računih poslovnih bank, v obrazložitvi navaja, da bi moral Casino Portorož plačati obveznosti po obračunu davka od posebnih iger na srečo za letošnji junij (do 5. julija) in po obračunu koncesijske dajatve za junij (do 5. julija). Obveznosti skupaj nanesejo 307.579 evrov.

Casino Portorož ravnanje Dursa ocenjuje kot neutemeljeno in celo nezakonito ter mu izrecno nasprotuje. Vodstvo družbe namreč poudarja, da so svojo obveznost obračuna koncesijske dajatve in davka od posebnih iger na srečo pravilno obračunali v zakonsko predpisanem roku in obračun predložil ustreznemu naslovu.

V Casinoju Portorož utemeljujejo, da je pred predpisanim datuma obračuna in posledično pred zapadlostjo obveznosti v plačilo konec junija stekla prisilna poravnava nad Casinojem Portorož, zato je bil obračun predložen prisilnemu upravitelju družbe. Ta pa je, po ocenah vodstva, pravilno zavrnil celotno plačilo koncesijske dajatve in davka ter zahteval, da se plačilo izvede le za obdobje po uvedbi prisilne poravnave, torej v proporcionalnem delu, preostali znesek pa se vodi kot obveznost, ki zapade v prisilno poravnavo.

Casino Portorož je izvedel preračun obveznosti ter izračunani delež za koncesijsko dajatev in davek od posebnih iger na srečo v skupni višini 21.933 evrov plačal 9. julija.