Eles državi v desetih mesecih že 30 milijonov evrov

Eles je lani, ko je imel še stabilno vodenje, posloval rekordno uspešno, dobiček pa gre spet državi.

Objavljeno
09. september 2013 16.32
*bsa* ELES
Borut Tavčar, gospodarstvo
Borut Tavčar, gospodarstvo
Ljubljana - Uprava Slovenske odškodninske družbe (Sod) je kot pooblaščenec lastnika izpeljala skupščino družbe Eles, sistemskega operaterja prenosnega omrežja, sprejela letno poročilo, podelila razrešnico direktorju (Milana Jevšenaka je letos nekdanji nadzorni svet sporno krivdno razrešil), sprejela pa tudi sklep, da gre 10 milijonov evrov dobička  v državni proračun.

To je bilančni dobiček poslovanja leta 2012 in del dobička iz preteklih let. Tako bo družba Eles v 10 mesecih v državni proračun prispevala skupaj 30 milijonov evrov.

»Od 1. januarja 2010 Eles del prihodkov, ki presegajo tako imenovani regulatorni okvir, ki ga določi Javna agencija za energijo, ne vključuje v tekoče prihodke leta, temveč jih izkazuje na tako imenovanih časovnih razmejitvah. Teh, izločenih prihodkov je bilo v letu 2012 za 47,5 milijona evrov. Pred letom 2010 so bili vsi zaračunani prihodki tudi dejanski prihodki v vsako letnem izkazu poslovnega izida,« je rekordno poslovno leto komentiral prvi od štirih namestnikov direktorja Elesa Aleksander Mervar.

Sicer je bilo za Eles leto 2012 rekordno po doseženih prihodkih in poslovnemu rezultatu, ki temelji na primerjavi poslovnih rezultatov, ugotovljenih na podlagi slovenskih računovodskih standardov, v katerem so vključeni vsi prihodki. V takšnem primeru bi imeli v letu 2012 za 44,7 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 66 odstotkov boljši rezultat kot v letu 2011. V »uradnem« izkazu poslovnega izida, v katerem so upoštevane razmejitve, pa dobiček po obdavčenju za leto 2012 znaša 5,1 milijona evrov, oziroma 25 odstotkov več kot leta 2011. 

V Elesu napovedujejo še, da se bo omrežnina za prenosno omrežje v letih 2013 do 2015 zaradi dobrih poslovnih rezultatov znižala za več kot 10 odstotkov. Poleg tega je bila količina porabljene električne energije v Sloveniji zaradi recesije leta 2012 za odstotek nižja kot leta 2011. »Trend se nadaljuje tudi v prvih sedmih mesecih letošnjega leta. Na podlagi tega bi bil logičen rezultat nižji prihodki in posledično slabši poslovni rezultat,« pravi Mervar.

Eles naj bi novega direktorja in s tem novo stabilnost v poslovanju dobil do konca oktobra. Razpis bodo po napovedi objavili v sredo.