Gašpar Mišič: »Prvič so zares prisluhnili«

Kuntarič: Predsednik uprave morda ne pomeni največjega tveganja. Predlog kandidatov za NS ni dokončen.

Objavljeno
11. september 2013 22.02
*uho* Gašpar Gašpar MIŠIČ
Aleš Stergar, gospodarstvo, Boris Šuligoj, Koper
Aleš Stergar, gospodarstvo, Boris Šuligoj, Koper

Ljubljana – Slovenska odškodninska družba ni spremenila svojega stališča do položaja v Luki Koper, trdi predsednik uprave Soda Tomaž Kuntarič, ki že od imenovanja Gašparja Gašparja Mišiča 26. avgusta poudarja, da je treba upoštevati vse okoliščine in s tem povezana tveganja.

Tomaž Kuntarič pravi, da bo Sod temeljito proučil položaj, možne nadaljnje korake ter pri tem upošteval interese vseh deležnikov in vsa tveganja, ob katerih imenovani predsednik uprave »morda ne pomeni največjega tveganja«.

Vendar pa se Kuntarič in Sod o tem ne moreta in ne želita konkretno opredeljevati, saj bo to naloga novega nadzornega sveta, v katerem naj bi bili »čim bolj kompetentni, strokovni, izkušeni in etično neoporečni nadzorniki, ki bodo kos svojim pristojnostim in odgovornostim ter izzivom nadzora nad eno najpomembnejših slovenskih družb«.

Na skupščini, ki bo 7. oktobra in jo je sklical Sod, naj bi razrešili sedanje člane nadzornega sveta, katerega predsednik Dino Klobas je sicer že odstopil, ter imenovali nove. Iz vrst kapitala je Sod predlagal kar svojega prvega moža Tomaža Kuntariča, poleg njega pa še Mateja Runjaka, Mateja Pirca, Dragomira Kolmana, Mitjo Svoljšaka in Matejo Lovšin Herič. Zakon in izkušnje kažejo, da je moč predloge spreminjati še vse do same skupščine, na kateri so nato lahko izvoljeni povsem drugi ljudje.

V koprski mestni občini tako že temeljito pripravljajo nasprotni predlog dnevnega reda skupščine, ki ga bodo objavili v prihodnjih dneh, sklicana pa je še ena izredna seja koprskega mestnega sveta na to temo. Kaj se bo zgodilo na skupščini, Gašpar Gašpar Mišič, ki je posle prevzel 6. septembra, ne ve. O svoji predstavitvi na Sodu pa pravi, da so mu prvič zares prisluhnili in poslušali, kakšen je njegov program.

Prav predstavitev v Sodu in omenjena Kuntaričeva izjava, da Mišič morda ne pomeni največjega tveganja, je spet razburila javnost, Gašpar Gašpar Mišič pa pravi, da je »Kuntarič moder človek. Položaj je zapleten in škoduje družbi. Zdaj je treba delati v korist družbe, delničarjev in države. Vse druge intrige je treba podrediti temu cilju. Smo na pravi poti.«

Predsednik uprave Luke Koper, ki pa še nima pogodbe, pravi, da se je »politika zgrnila name, ne da bi koga sploh zanimalo, kako nameravam voditi Luko, s kakšnimi prijemi in ukrepi. Ni jih zanimalo, da se na primer odločamo o zamrznitvi tretjega pomola in postavitvi daljšega drugega pomola, morda celo v obliki črke F, zato da izkoristimo naše prednosti. Prepričati moramo uporabnike pristanišča iz srednje Evrope, to je temelj.«

Zato se je strinjal s Kuntaričem, da je treba umiriti žogo in misliti predvsem na posel, pri katerem naj kar najbolj pomagajo strokovnjaki in zaposleni. »Pogodba o moji zaposlitvi je stvar nadzornikov. Jaz sem formalno že predsednik uprave, za pravne postopke za mojo zaposlitev skrbijo drugi,« je še dejal Gašpar Gašpar Mišič.