Gorenje v izdajo obveznic

Nominalna vrednost celotne izdaje je do 40 milijonov evrov.

Objavljeno
03. maj 2017 11.32
Posodobljeno
03. maj 2017 11.32
jsu-Gorenje
M. F. K.
M. F. K.

Ljubljana − Družba Gorenje je sprejela sklep o izdaji obveznic z oznako GV02. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je do 40 milijonov evrov, celotna izdaja pa obsega do 40.000 apoenov po tisoč evrov.

Nominalna vrednost glavnice obveznic bo dospela v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic, to je 11. maja 2022. Obresti iz obveznic tečejo od letošnjega 11. maja dalje in se plačujejo za nazaj 11. maja vsakega leta, prvič 11. maja 2018. Nespremenljiva kuponska obrestna mera obveznic znaša 2,45 odstotka letno.

Za obveznosti, ki izhajajo iz obveznic, jamči izdajatelj imetnikom oziroma upravičencem z vsem svojim premoženjem. Obveznice niso posebej zavarovane z jamstvom izdajatelja in njihovi imetniki pri izplačilih niso v prednostnem položaju glede na druge izdajateljeve upnike oziroma njihove terjatve do izdajatelja.