Gorenje v prvem pollletju z 7,8 milijona evrov izgube

Čeprav se trg bele tehnike v Evropi krči, je Gorenje na račun prodaje v vzhodni Evropi uspelo ohraniti prodajo na lanski ravni.

Objavljeno
30. avgust 2013 10.59
Vanja Tekavec, gospodarstvo
Vanja Tekavec, gospodarstvo

Ljubljana – Padanje Gorenjeve prodaje se nadaljuje. V prvih šestih mesecih letos je velenjska skupina ustvarila 590 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 2,7 odstotka manj kot ta čas lani, pod črto pa je ostalo za 7,8 milijona evrov izgube. »To je skladno z načrtovano letno dinamiko,» so sporočili iz družbe.

Gorenje s prodajo gospodinjskih aparatov ustvari že dobrih 85 odstotkov vseh prihodkov, vendar razmere na trgih temu niso najbolj naklonjene. V Evropi se povpraševanje po beli tehniki krči (v prvem četrtletju je povpraševanje padlo za 2,6 odstotka, na ravni polletja pa za 1,2 odstotka), Gorenje pa je prodajo teh izdelkov v prvem polletju ohranilo na približno lanski ravni.

Natančneje; v prvih šestih mesecih je velenjski proizvajalec s prodajo bele tehnike ustvaril za slab odstotek višje prihodke od prodaje kot ta čas lani (0,9 odstotka), predvsem na račun večje prodaje v vzhodni Evropi.

»Višje prihodke je skupina ustvarila v Rusiji, Ukrajini, Sloveniji, na Hrvaškem, vendar tudi v Nemčiji, ki je poleg Rusije, eden največjih in najpomembnejših trgov za skupino. S povečanjem prodaje je Gorenje okrepilo svoj položaj v Evropi in tržni delež povečalo za 0,29 odstotne točke na 3,56 odstotka,« navajajo v Velenju.

Medtem, ko je prodaja v vzhodni Evropi višja za 7,1 odstotka, je v zahodni Evropi padla - za 2,8 odstotka.

»Padec prodaje v tej regiji je posledica slabših razmer na tržiščih. Nižja, in sicer za 7,5 odstotka, je bila tudi prodaja izven Evrope in to predvsem zaradi manjšega obsega industrijskih poslov v ZDA in Avstraliji. Na avstralskem trgu je bilo poslovaje poleg tega pod pritiskom valutnih nihanj. Brez upoštevanja tečajnih razlik bi bil padec prodaje na neevropskih trgih 5-odstotni,« navajajo v skupini.

Smeli načrti do konca leta

V Gorenju poudarjajo, da so poleg že omenjenega 1,2-odstotnega padca evropskega trga gospodinjskih aparatov, na poslovanje prvega polletja vplivali še trije dejavniki; slabitev nekaterih valut nasproti evru, predvsem ruskega rublja, švedske krone, srbskega dinarja in avstralskega dolarja, aktivnosti in investicije, povezane s strateškimi selitvami proizvodnje, ter slabitev nekaterih naložb.

Po načrtih naj bi Gorenje ob koncu leta poslovalo z dobičkom v višini 4,2 milijona evrov, vendar vodstvo družbe v današnjem sporočilu za javnost opozarja, da bo leto 2013 zahtevno; med drugim poslovanje bremenijo tudi selitve proizvodenj iz Švedske v Slovenijo in iz Slovenije v Srbijo, saj le te še niso končane.

»V nasprotju z napovedmi z začetka leta se je trg bele tehnike v Evropi v prvi polovici leta skrčil in trend šibkega povpraševanja po gospodinjskih aparatih se nadaljuje. Kljub temu smo uspeli povečati prodajo v naši temeljni dejavnosti, izboljšati njeno geografsko in produktno strukturo ter povečati tržne deleže. Veliko breme za poslovanje v prvi polovici leta so bila tečajna nihanja ter strateške selitve proizvodnje, zaradi katerih je potrebno zagotoviti varnostne zaloge, dokler niso vsi procesi selitev še zaključeni imamo dvojne ekipe zaposlenih... Na doseganje letošnjega načrta pa bodo vplivale tudi slabitve iz naslova odprodaje proizvodnje pohištva in nekaterih finančnih naložb. Obseg slednjih zaradi različnih dejavnikov še ni mogoče dovolj natančno oceniti, bo pa znan do konca leta. Zaradi vsega naštetega je letošnje leto drugačno in zahtevnejše od prejšnjih let. Vendar z ukrepi, ki jih izvajamo, in ki poleg že omenjenega prestrukturiranja proizvodnje, vključujejo še zniževanje zadolženosti in ostale aktivnosti za povečanje finančne stabilnosti, razvoj novih izdelkov in aktivnosti za rast prodaje, postavljamo temelje za dolgoročno rast Gorenja in njegovo boljšo konkurenčno sposobnost. K temu bo pripomoglo tudi strateško partnerstvo s korporacijo Panasonic,« je med drugim poudaril predsednik Gorenja Franjo Bobinac.