Gorenje: »Zelo solidna rast«

V prvem četrtletju je koncern povečal prodajo in dobiček skupine.

Objavljeno
24. maj 2017 10.48
Gorenje
Brane Piano
Brane Piano
Velenje − Skupina Gorenje je v prvem trimesečju ustvarila 305,7 milijona evrov prihodkov iz prodaje in 2,1 milijona evrov čistega dobička. Gorenje že več četrtletij zapored izboljšuje tako obseg kakor strukturo prodaje, ki se po obljubah predsednika uprave Franja Bobinca v skladu s strateškim načrtom krepi na račun Gorenjevih premijskih, inovativnih in dizajnerskih aparatov za dom tudi na prej razmeroma skromnih čezoceanskih trgih.

Na trgih zunaj Evrope je v primerjavi z lanskim prvim trimesečjem Gorenje letos prodajo povečalo za kar 37,7 odstotka, s tem pa tudi zmanjšalo odvisnost od zrelih evropskih trgov. Prihodke od prodaje so tako izdatno povečali v Severni Ameriki, Avstraliji, na Bližnjem in Daljnem vzhodu, Kavkazu ter v Aziji in ti prihodki so letos predstavljali že 12,1-odstotni delež prihodkov. A bolje je letos tudi na nekaterih tradicionalnih trgih. V državah Beneluksa povečujejo tržni delež s prodajo izdelkov premijske blagovne znamke Atag, za pet odstotkov večja je bila prodaja v Vzhodni Evropi, v Ukrajini pa po delni umiritvi razmer za kar 50 odstotkov.

Nemčija in Velika Britanija v začetku leta za Gorenje nista prednjačili, a v Gorenju pravijo, da zato, ker so se zaradi cenovnega repozicioniranja odpovedali nekaterim prodajnim akcijam za cenejše aparate, saj niso ustvarjali zadovoljive marže.

Prodaja premijskih aparatov je letos dosegla 30 odstotkov prodaje velikih gospodinjskih aparatov, inovativni aparati pa 22 odstotkov. V prvem četrtletju so za skoraj četrtino povečali prodajo premijsko blagovno znamko Asko in za šest odstotkov premijske znamke Atag. Za tretjino so povečali tudi prodajo malih gospodinjskih aparatov in ogrevalne tehnike.

Skupina Gorenje je tako v primerjavi z lani v treh mesecih leta 2017 za 16 odstotkov povečala dobiček iz poslovanja (EBIT), ta je znašal 7,9 milijona evrov, 2,1 milijona evrov čistega dobička pa je 1,5 milijona evrov več kot lani.
Celotni prihodki med januarjem in marcem 2017 so več kot sedem odstotkov višji od lanskih in 3,4 odstotka višji od poslovnega načrta. Največ prihodkov, gre za skoraj 251 milijonov evrov, je skupina ustvarila v temeljni dejavnosti, kar v primerjavi z lani prav tako pomeni 3,4-odstotno povečanje.

»Pomembno smo izboljšali EBITDA − znašal je 20,6 milijona evrov in je za 11,6 odstotka višji kot v prvem četrtletju leta 2016. Ob tem smo znižali relativno zadolženost, povprečni strošek financiranja ter izboljšali strukturo ročnosti finančnih obveznosti, tako da 66 odstotkov predstavljajo dolgoročni viri. Izdali smo tudi peto izdajo komercialnih zapisov v skupni nominalni vrednosti 40 milijonov evrov ter petletno obveznico v skupni nominalni vrednosti 19,5 milijona evrov,« so sporočili iz koncerna Gorenje.

Gorenje je v prvem četrtletju v svojih tovarnah zaposlovalo 10.978 delavcev, kar je 448 več kot lani. Zaposlovali so zaradi povečanja proizvodnje v Velenju in srbskem Valjevu, stroški dela pa so bili s 4,7-odstonim povišanjem nižji od rasti prihodkov od prodaje.