Gorenjsko gospodarstvo pridobiva mišice

Gospodarske družbe lani rasle po prihodku, dobičku in številu zaposlenih. Zadolženost družb se znižuje.

Objavljeno
10. maj 2017 21.24
Blaž Račič
Blaž Račič

Kranj – »Moč gorenjskega gospodarstva raste,« je ob predstavitvi zbirnih podatkov o uspešnosti poslovanja gorenjskih podjetij v preteklem letu dejala Zdenka Kajdiž, vodja kranjske izpostave Ajpesa, ki ob tem ugotavlja še, da neto dobiček podjetij strmo raste, zrasla sta število zaposlenih in povprečna plača.

Na Gorenjskem je lani letna poročila o poslovanju oddalo 5590 gospodarskih družb (kar je štiri družbe več kot leto prej). Kot izhaja iz zbranih podatkov, so vse gospodarske družbe skupaj ustvarile za štiri odstotke več prihodkov kot leto pred tem, in sicer za šest milijard evrov (od tega 2,8 milijarde evrov na tujih trgih) in za 297,5 milijona evrov čistega dobička, kar je največ v zadnjih desetih letih, je povedala Zdenka Kajdiž. Samo velike družbe na Gorenjskem so lani ustvarile za 150 milijonov evrov čistega dobička. Večina najpomembnejših indeksov o poslovanju družb na Gorenjskem kaže rast, pri čemer so gospodarske družbe znižale zadolženost.

Višje plače in višja dodana vrednost

Skupaj je bilo v vseh družbah zaposlenih 41.311 delavcev, kar je 2551 oziroma 6,6 odstotka več kot leto pred tem. Delavci so tako na mesec povprečno zaslužili 1573 evrov bruto, kar je za 12 evrov več kot leto pred tem, hkrati pa po tem kazalniku na Gorenjskem prehitevajo državno povprečje, ki je 1536 evrov. Povprečno je vsak delavec ustvaril za dobrih 42.000 evrov dodane vrednosti, s čimer se je produktivnost povišala za dobre tri odstotke.

S čistim dobičkom je lani poslovalo 3874 družb, ki so skupaj ustvarile za 349 milijonov evrov dobička, medtem ko je z izgubo poslovalo 1559 družb, ki so jih pridelale za 51 milijonov evrov. Največji delež dobička so ustvarile družbe iz predelovalne dejavnosti, po sedežu družb pa družbe iz Kranja in Škofje Loke. Neto čisto izgubo so ustvarile družbe v občinah Žiri in Kranjska Gora. Čeprav je med gospodarskimi družbami le 39 velikih in 78 srednje velikih družb, pa so te družbe zaposlovale 56 odstotkov vseh zaposlenih in ustvarile dve tretjini vseh prihodkov (od tega štiri petine na tujih trgih).

Po ustvarjenih prihodkih so boljše rezultate ustvarili tudi samostojni podjetniki; 6194 samostojnih podjetnikov zaposluje 3633 delavcev, skupaj pa so lani ustvarili za 466 milijonov evrov prihodkov (za devet odstotkov več kot leta 2015) in 43 milijonov evrov dobička. V 38 zadrugah na Gorenjskem s skupaj 273 zaposlenimi so lani skupaj ustvarili za 107 milijonov evrov prihodkov in prav toliko odhodkov ter za 141.000 evrov čistega dobička. Med regijami Gorenjska (po dobičku gospodarskih družb) zaseda četrto mesto.