Gospodarstveniki si želijo pravne države, podpore izvozu in razvojni zagon

Na Vrhu gospodarstva so gospodarstveniki podali več ukrepov za boljše poslovno okolje.

Objavljeno
14. oktober 2014 20.11
Vrh slovenskega gospodarstva
Nejc Gole, gospodarstvo
Nejc Gole, gospodarstvo

Gospodarstveniki so na Vrhu gospodarstva novi vladi podali več ukrepov za boljše poslovno okolje, razvojni zagon, podporo izvozu in učinkovitejšo pravno državo. Strenjeni so v naslednjih vrsticah:


Pravna država
- davčne blagajne za vse zavezance
- javna uprava naj plačuje v rokih
- povečanje finančne discipline in zmanjšanje sive ekonomije
- hitrejši izvršilni postopki, stečaji, poboti ...
- osebna odgovornost uradnikov
- prenova prostorske, okoljske in gradbene zakonodaje
- odprava podvajanja nalog različnih državnih služb
- promoviranje etičnega poslovanja

Boljše poslovno okolje:
- razbremenitev stroškov dela
- fleksibilnejše zaposlovanje in odpuščanje
- ukrepi za destimulacijo nedela
- uvedba direktiv EU o javnih naročilih
- najnižja cena ne sme biti edino merilo pri javnih naročilih
- optimizacija administrativnih procesov na skupnih projektih državne uprave
- konkurenca pri obveznem zdravstvenem zavarovanju

Novi razvojni zagon:
- garanijske sheme za nove, izvozne posle
- poenotenje postopkov med bankami, DUTB, Furs, SDH, vlado ...
- odprava Lahovnikovega in Kramarjevega zakona
- izobraževanje menedžmenta za krizno vodenje
- odločitev o ključnih razvojnih infrastrukturnih projektih
- prenos znanja iz akademske sfere v mala in srednja podjetja
- oblikovanje slovenskega poslovnega branda in mreže podjetniških ambasadorjev v tujini

Podpora izvozu:
- sprejetje usklajenih dokumentov za višjo konkurnečnost
- sistemsko povezovanje slovenskih podjetij
- oblikovanje vstopnih točk v posameznih državah, predvsem v obmejnih trgih
- prevetritev diplomatsko konzularne mreže
- usklajenost politik in integracija državnih ustanov
- Samostojnost Slovenske turistične organizacije
- enotni informacijski kanal za kulturne in turistične dogodke
- dodatne letalske povezave, morski terminal, slovenski kolesarski križ ...