Hladen Tuš za delničarje Telekoma

Po naših informacijah so v SDH zelo nezadovoljni, ker bodo tokrat ob dobršen del dividend. Zaskrbljeni tudi mali delničarji.

Objavljeno
02. marec 2018 16.49
Telekom Slovenije - NK
Suzana Kos, Karel Lipnik
Suzana Kos, Karel Lipnik

Telekom bi moral prvega marca objaviti rezultate poslovanja za lansko leto, a je to prestavil na začetek aprila, ko bo predstavil že revidirano letno poročilo. Razlog so »enkratni dogodki« oziroma odločitev o oblikovanju dodatnih rezervacij zaradi tožbe T-2.

Uprava Telekoma se boji, da bi bil razkorak med nerevidiranimi in revidiranimi rezultati prevelik, zato je objavo rezultatov prestavila na prvi teden aprila, ko ima napovedano objavo letnega poročila. Prihodki so sicer skladni s pričakovanji, vprašanje pa je, kako bodo dodatne rezervacije, ki jih morajo oblikovati zaradi sodbe upravnega sodišča vplivali na dobiček. Upravno sodišče je v odškodninski tožbi zaradi zlorabe prevladujočega položaja Telekoma dalo prav tožniku T-2.

Po naših informacijah bo namreč Telekom zaradi tožbe oblikoval za okoli 60 milijonov evrov dodatnih rezervacij oziroma nekaj manj kot polovico tožbenega zneska, katerega glavnica dosega 129 milijonov evrov, skupaj z obrestmi pa naj bi dosegel že 261 milijonov evrov.

Udarec za delničarje

Telekom sicer zaradi tega naj ne bi izkazal negativnega rezultata, bodo pa skoraj gotovo bistveno nižje dividende. Še zlasti pa bo ta mlinski kamen pomembno vplival na odločitev o morebitnem vnovičnem poskusu prodaje Telekoma, saj bi bila njegova vrednost oziroma kupnina ob nerešenem vprašanju tožbe T-2 oziroma pričakovane odškodnine pomembno nižja.

Uprava Telekoma se po naših informacijah sicer še ni odločila, ali se bo v tej zadevi odločila za uporabo izrednih pravnih sredstev oziroma za revizijo postopka.


Rudolf Skobe, prvi mož Telekoma, je špekuliral glede usode T-2 in se s to družbo glede spora doslej ni pogajal. Foto: Uroš Hočevar/Delo

Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga (SDH) bodo o tem (in tudi o NLB ter njenemu bremenu tožb hrvaških varčevalcev) po pričakovanjih razpravljali na prihodnji seji čez slaba dva tedna. »Donosnost Skupine Telekom je pod donosnostjo primerljivih podjetij, opozoriti pa je treba, da donosnost Telekoma Slovenije precej niha. Donosnost panoge narašča, Telekom pa v povprečju po kazalniku donosnosti panogo sicer dohiteva,« so zapisali v letnem poročilu SDH glede svoje naložbe v nacionalnem telekomunikacijskem operaterju. Še pred leti so bila pričakovanja velika.

Cilje Telekoma leta 2011 je v intervjuju za Časnik Finance takratni prvi nadzornik Tomaž Berginc postavil takole, ko je odgovoril na vprašanje, kakšen bi bil normalen dobiček, da bi bil Telekom primerljiv z drugimi operaterji. »Konsolidirani dobiček skupine ob koncu strateškega obdobja ne more biti nižji od sto milijonov evrov! Vse, kar je manj, je dolgoročno nesprejemljivo. Kdor si tega cilja ne postavi, ne more biti del neke ekipe,« je poudaril tedanji prvi nadzornik.

Ocenili smo lanske prihodke

Telekom Slovenije je lani prihodke od prodaje povečal za okoli štiri odstotke, tako da naj bi predvidoma znašali okoli 725 milijonov evrov - gre za našo oceno na podlagi devetmesečnih rezultatov. Konec leta 2016 je imel Telekom Slovenije oblikovanih zgolj za 20,2 milijona evrov rezervacij za tožbe, pri čemer pa je vrednost tožbenih zahtevkov znašala 264 milijonov evrov, največji je prav na račun spora s T-2. Lani je Telekom rezervacije celo zmanjšal, potem ko se je pogodil s Telemachom, kažejo podatki po devetih mesecih poslovanja.

T-2 od Telekoma, kot rečeno, zahteva 129,6 milijona evrov (brez nateklih obresti). Še 87,4 milijona evrov je zahteval Telemach (naslednik Tušmobila) in 33 milijonov evrov Sky net. S Telemachom se je Telekom pogodil konec februarja lani, pri čemer pa zneska in načina poravnave družba ni razkrila.

Telekom ima sicer do družbe T-2 tudi poslovne terjatve, ki jih je lani slabil zaradi zahteve po stečaju te družbe. A ta znesek je bistveno manjši od potencialne odškodnine. Vrednost slabitve ni razkrita, znaša pa manj kot šest milijonov evrov. Spor s T-2, ki se vleče že deset let, pa kot je znano temelji na očitku, da je Telekom zlorabljal svoj prevladujoči položaj na trgu.

Telekom se je zašpekuliral

Težava spora s T-2 je predvsem v tem, da se Telekom ni pogajal s to družbo, ker naj bi predvideval, da bo šla v stečaj (s tem se sicer obveznost ne bi odpisala, a bi se zmanjšala verjetnost, da bi bil spor zaključen). Po izgubljenem sporu na upravnem sodišču pa ima zdaj za zunajsodno poravnavo slabše pogajalsko izhodišče.

Zaradi izgubljene tožbe bo moral Telekom Slovenije, kot rečeno, oblikovati dodatne rezervacije. Ali v celotnem znesku tožbe ali manjšem, pa bo odvisno tudi od popustljivosti revizorja. Oblikovanje rezervacij bo zmanjšalo tako dobiček iz poslovanja kot tudi čisti dobiček.

Izgube za leto 2017 sicer po naših informacijah ne bo prikazal, bodo pa delničarji deležni precej manj dividend. Skupina je lani sicer izplačala celotni bilančni dobiček v višini 32,5 milijona evrov.

Iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev so poslovodstvo Telekoma in večinskega lastnika oziroma upravljavca SDH, ki skupaj upravlja 72-odstotni delež Republike Slovenije pozvali k ustrezni seznanitvi malih delničarjev - teh je več kot 9400 in imajo okoli 17-odstotni delež - s posledicami bremena tožbe T-2 za družbo in njene delničarje, vpliv na rezultat in višino dividend ter ceno delnice.