Inovacije so temelj napredka

Skupina TPV se v tekmo na mednarodni trg podajajo z domačim znanjem. Nujen je tudi razvoj učinkovitih proizvodnih in logističnih procesov.

Objavljeno
18. februar 2018 14.08
TPV Novo mesto
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Novo mesto - Biti uspešen na trgu ne pomeni imeti zgolj konkurenčne cene, ampak je treba biti tudi inovativen in tako ponuditi trgu nove ideje, zamisli in končne izdelke. In prav to uresničujejo v novomeški skupini TPV, ki za raziskave in razvoj namenja povprečno pet odstotkov prihodkov.

Po prepričanju direktorja – predsednika poslovodstva Marka Gorjupa je davčna politka države naravnana tako, da spodbuja investicijska vlaganja podjetij, kakor tudi v raziskave in razvoj, kar pozitivno vpliva na mednarodno konkurenčnost slovenskih podjetij. Priložnosti za napredek na tem področju vidijo predvsem v stabilnejši davčni politiki in aktivni udeležbi interesnih skupin pri spreminjanju davčne zakonodaje, tako z vidika načina obdavčitve in višine davčnih bremen, kakor tudi z vidika zahtev pri poročanju.

Podjetja so za enostavnejše predpise

Podjetja bi morala imeti na voljo več časa za proučitev zakonodaje in spremembo informacijskih sistemov. Davčna zakonodaja bi morala biti zapisana enostavneje in bolj zmanjševati obdavčitev izvoznikov proizvodov in storitev ter administrativne obveznosti podjetij. Na ravni skupine TPV so lani skupni prihodki znašali 153 milijonov evrov, kar je za 13 milijonov evrov več kakor leto prej in za 23 milijonov več kakor so znašali v letu 2015. Čisti dobiček je lani in predlani znašal 3,3 milijona evrov in se je v primerjavi z letom 2015 podvojil. Lani so za raziskave in razvoj namenili 7,5 milijona evrov in prav toliko finančnih sredstev nameravajo vložiti tudi letos.

Na vprašanje Dela, kaj bi morala država postoriti na področju davčne politike, je Gorjup odgovoril, da bi zakonodaja morala biti sprejeta premišljeno, z analizo vplivov na gospodarstvo, ki bi vključevala tudi mnenje GZS, ZRFR, Inštituta za revizijo in drugih interesnih skupin. Zapisana bi morala biti jasneje in enostavneje, s čim manj sklicevanja na zakonodajo drugih področij. Morala bi biti tudi stabilnejša, saj vsaka sprememba prinese določene posredne in neposredne stroške podjetjem. Čas za pripombe na amandmaje in nove zakone bi po njegovem moral biti daljši. Več časa bi moralo biti na razpolago tudi od objave v Uradnem listu in začetka uporabe. »Zakonodaja bi morala biti naravnana k odpravljanju administrativnih ovir in raznim poenostavitvam,« je prepričan Gorjup.

Razvojni dobavitelj avtomobilske industrije

TPV je visokotehnološko podjetje, ki deluje kot razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji, ki s proizvajalci vozil aktivno sodeluje pri njihovem snovanju, razvoju in proizvodnji. V zadnjem obdobju jim je uspelo pridobiti številne nove razvojne in proizvodne posle. Za zadovoljevanje potreb kupcev je poleg razvojnih kompetenc potreben tudi razvoj učinkovitih proizvodnih in logističnih procesov. Zato nenehno iščejo optimalne ter inovativne tehnološke rešitve v avtomatizaciji, robotizaciji ter fleksibilnosti proizvodnih in logističnih procesov.

V družbi TPV so zadovoljni, da je inovativnost vpeta v vse delovne procese in miselnost zaposlenih. Lani denimo so njihovi zaposleni oddali že desettisoči inovativni predlog, kar pomeni 2,9 predloga na zaposlenega. Število oddanih predlogov se vsako leto povečuje – lani so zaposleni oddali skoraj tri tisoč inovativnih predlogov. Odbor za inovacijske predloge vsako leto od prispelih predlogov izbere najkoristnejši inovativni predlog posameznika in tima in ga nato še dodatno nagradi. Na nedavni prireditvi so direktor – predsednik poslovodstva Gorjup, direktor – član poslovodstva Ivan Erenda ter direktor raziskovalno razvojnega sektorja Krunoslav Šimrak podelili priznanja in nagrade za najboljše inovacijske predloge. Odbor za inovacijske predloge je kot posameznik najbolj prepričal Marko Malnarič s predlogom Robotizacija izdelave izdelka za vozila Range Rover. Nagrado za najkoristnejši inovativni predlog tima pa sta prejela Srečko Basarac in Primož Kozan za predlog: študija izvedbe in uvedba varovanja v orodju za preoblikovanje.

Digitalizirani logistični in proizvodni center

Skupina TPV je konec lanskega leta na območju njihove poslovne enote na Veliki Loki na 7300 kvadratnih metrov površine zgradila nov digitaliziran proizvodno-logističen center, ki pa bo povsem nared do leta 2020. Naložba bo stala 20,3 milijona evrov, sedanjim 320 zaposlenim pa se bo najpozneje čez dve leti pridružilo še okoli sto novih delavcev. Ko bo nov center povsem zaživel, bo to njihova povsem pametna tovarna, v kateri bodo nadgradili sistem proizvodne logistike z uporabo avtomatsko vodenih vozil in viličarjev.

TPV je namreč razvojni dobavitelj v avtomobilski industriji, kjer je visoka stopnja avtomatizacije in digitalizacije nujna za obstoj in razvoj podjetja, saj delujejo v zelo zahtevnem in konkurenčnem okolju. Z uvedbo avtomatizirane proizvodne logistike v lastnih proizvodnih obratih so skupaj s startup podjetjem IKU razvili lastne celovite in zanesljive rešitve avtomatizacije z avtomatsko vodenimi vozili AGV in avtomatsko vodeno vozilo Optimatik 160, ki ga odlikujejo številne konkurenčne prednosti, zato so ga uspešno ponudili na trgu. V družbi pravijo, da želijo biti aktiven partner pri razvoju in uvajanju bodočih tehnologij na področju robotike, sodobnih proizvodnih tehnologij za materiale, plazemske tehnologije in tehnologije vodenja.