Intereuropa lani znova v rdečem

Popravek vrednosti nepremičnin je logistični koncern pahnil v drugo zaporedno izgubo.

Objavljeno
08. marec 2018 16.44
*uho* Intereuropa d.d.
Karel Lipnik
Karel Lipnik
Ljubljana - Skupina Intereuropa je lani ustvarila 1,6 milijona evrov čiste izgube, potem ko je ob koncu leta naredila za šest milijonov evrov slabitev neopredmetenih osnovnih sredstev in nepremičnin. Tekoče poslovanje se je lani sicer opazno izboljšalo.

Prihodki od prodaje so dosegli 150 milijonov evrov, kar je 11 odstotkov več kot predlani. Vendar pa se je, sodeč po sporočilu družbe, lani znižala prodajna marža. Glavni razlog nižjih marž naj bi bili višji stroški prevoznih storitev. Skupina, ki je bila pred leti velik prevoznik, je zdaj logistični operater, ki večino prevoznih storitev najema. Zaradi zasedenosti kapacitet pa so se lani prevozne storitve podražile, pravijo v koncernu.

To se je lani poznalo tudi v skromnejšem ustvarjenem denarnem toku iz poslovanja. EBITDA ja lani dosegel 7,1 milijona evrov, kar je zgolj polovica doseženega v letu 2016. Vendar moramo opozoriti, da to vključuje tudi prevrednotenja. S spremembami računovodskih standardov se ti učinki vpisujejo med druge poslovne odhodke.

Realno gledano, torej ob izključitvi enkratnih učinkov, se je lani EBITDA zmanjšal za odstotek in dosegel 13,2 milijona evrov. Enako nižji zaradi prevrednotenja je bil tudi lanski dobiček iz poslovanja, ki je znašal 738.000 evrov. To je le dobra desetina prikazanega v letu 2016. Ob izključitvi enkratnih učinkov bi bil dobiček iz poslovanja okoli odstotek večji kot leta 2016.

Iz sporočila družbe je mogoče razbrati, da je do slabitev prišlo zaradi popravka napake iz preteklih let, ko so previsoko vrednotili nepremičnine odvisnih družb na Hrvaškem in v BiH. Skupni učinek prevrednotenj je šest milijonov evrov, pri čemer je skupina za 7,3 milijona evrov oslabila nepremičnine in dobro ime, hkrati pa je tudi odpravila za 1,3 milijona evrov slabitev, narejenih v preteklih letih.

Skupina je tako še drugič zapored leto končala z izgubo. Brez popravkov vrednosti bi čisti dobiček lani dosegel okoli 3,7 milijona evrov. Tudi leta 2016 je logistični operater zaradi slabitev ustvaril skoraj dva milijona evrov čiste izgube. Vendar pa so se predlani slabitve še knjižile v finančnem delu poslovanja in niso imele vpliva na EBITDA in dobiček iz poslovanja.

Neto dolg se je lani zmanjšal za 6,4 milijona evrov in je konec leta znašal še vedno velikih 67,1 milijona evrov.