Intereuropa s tekočim dobičkom in nižjim dolgom

Zaradi Ukrajine v devetmesečju nekaj nižji prihodki od prodaje.

Objavljeno
19. november 2015 10.27
mdr Logistika&Transport
A. S., Gospodarstvo
A. S., Gospodarstvo
Koper − Koncern Intereuropa je v devetmesečju ustvaril 99,6 milijonav evrov prihodkov od prodaje storitev, kar je šest odstotkov manj v primerjavi z istim obdobjem lani, ter dobiček iz poslovanja v višini 3,7 milijona evrov.

Nižji prihodki so posledica krčenja prihodkov iz naslova železniškega prometa (za 7,5 milijona evrov), razlog pa podaljševanje nestabilnih gospodarskih razmer v Ukrajini, kjer posluje ukrajinska odvisna družba, ki je letos izgubila okoli 70 odstotkov svojih prihodkov od prodaje, so v Intereuropi zapisali v sporočilu za javnost po včerajšnji seji svojega nadzornega sveta.

Rast prodaje je koncern dosegel predvsem pri prodaji storitev pomorskega prometa (devetodstotna rast), pomorske agencije (24-odstotna rast), domačega prometa (11-odstotna rast) ter letalskega prometa (devetodstotna rast).

Na ravni koncerna je bilo ustvarjenega 8,5 milijona evrov poslovnega izida pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter 3,7 milijona evrov dobička iz poslovanja. Izid financiranja je znašal - 2,7 milijona evrov in je bil slabši od načrtovanega zaradi negativnih tečajnih razlik v višini pol milijona evrov, ki so bile v večini posledica padanja vrednosti ukrajinske valute. Tako je čisti poslovni izid obdobja znašal sedemsto tisoč evrov. V obvladujoči družbi Intereuropa d.d. pa je bilo ustvarjenega 1,1 milijona evrov čistega dobička.

Neto finančni dolg koncerna Intereuropa je bil na zadnji dan obdobja pet odstotkov nižji kot ob koncu leta 2014 in je znašal 83,0 milijona evrov.