Istrabenz bi preventivno prestrukturiranje

Soglasje k začetku postopka je podal upnik, katerega terjatve presegajo zakonsko zahtevanih 30 odstotkov vseh terjatev do družbe.

Objavljeno
14. februar 2018 16.21
jsu/ISTRABENZ
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Koper – Družba Istrabenz je v torek na koprsko okrožno sodišče vložila predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja finančnih obveznosti. Soglasje k začetku postopka je podal upnik, katerega terjatve presegajo zakonsko zahtevanih 30 odstotkov vseh terjatev do Istrabenza, so sporočili iz družbe.

»Uvedba postopka preventivnega prestrukturiranja je pomembna za zagotovitev enakopravnega položaja vseh upnikov. Družba Istrabenz bo z vsemi upniki takoj pristopila k pripravi in sklenitvi novega sporazuma, v katerem bodo na novo definirani roki za odprodajo določenih premoženj,« je družba danes sporočila prek spletnih strani Ljubljanske borze. Za preostala premoženja družbe Istrabenz se bodo postopki odprodaje nadaljevali.

Istrabenz je krovna družba v poslovni skupini Istrabenz, katere najpomembnejši del je Istrabenz Turizem. Kapital družbe Istrabenz je bil konec septembra negativen v višini 85,8 milijona evrov, finančni dolg pa je znašal 117,2 milijona evrov.

Družba Istrabenz je leta 2010 začela uresničevati načrt finančnega prestrukturiranja, ki je bil potrjen v sklopu postopka prisilne poravnave.

Z vsemi bankami upnicami so nato februarja 2013 podpisali aneks k dodatni pogodbi o reprogramu finančnih obveznosti, po katerem so se vse obveznosti do bank upnic razdelile na dva dela, in sicer na prvo tranšo v višini 92,9 milijona evrov, ki naj bi bila poplačana do konca leta 2017, in drugi tranšo, ki zajema preostanek dolga in naj bi bila poplačana do konca leta 2022.

Družba je za poplačilo upnikov v rokih in v višinah, kot jih predvideva podpisani aneks, namenila celotno premoženje. Dejavnosti v tej smeri so se nadaljevale tudi lani, saj je družba konec septembra pridobila zavezujočo ponudbo za nakup stoodstotnega deleža v družbi Istrabenz Turizem.

Lastniška struktura največjih desetih delničarjev družbe Istrabenz sicer ostaja že od konca leta 2015 nespremenjena. Njen največji lastnik je Sava (16,31-odstotni delež), sledita Hoteli Cavtat (15,88-odstotni delež) in NFD Holding (13,99-odstotni delež).