Izguba Slovenskih železnic bo spet večja

Nadzorniki slovenskih železnic bodo z razkritjem imena prvega moža počakali na AUKN.

Objavljeno
24. oktober 2011 20.01
Posodobljeno
24. oktober 2011 20.01
Aleš Stergar, gospodarstvo
Aleš Stergar, gospodarstvo
Ljubljana – Poslovanje Slovenskih železnic postaja nekoliko skrb vzbujajoče, je sredi seje nadzornega sveta SŽ dejal njegov predsednik Bojan Brank. Ker bi načrtovano petmilijonsko izgubo lahko presegli, se s sestavo novega poslovodstva še bolj mudi. Mandatar, pred objavo imena novega generalnega direktorja želijo nadzorniki dobiti soglasje Agencije za upravljanje kapitalskih naložb (AUKN), izbirali pa so ga popoldne med štirimi kandidati, naj bi svojo ekipo sestavil in predstavil nadzornikom v dveh do treh tednih.

Pozitivni trendi iz letošnjega prvega polletja, ko so bili kazalniki za 15 do 18 odstotkov boljši kot v istem obdobju lani, se v poletnih mesecih niso nadaljevali, bistveno zmanjšanje bi že lahko imelo velik vpliv na SŽ. Pričakovan je bil precej boljši rezultat, zdaj pa bo izguba po ocenah Bojana Branka za deset do 15 odstotkov večja od načrtovane; svoje je k temu dodala tudi država, ki v potniškem prometu ne izpolnjuje dogovorjenega.

SŽ so v osemmesečju ustvarile 445.000 evrov dobička iz poslovanja, čista izguba pa je dosegla 4,82 milijona evrov; v istem lanskem obdobju je izguba sicer presegla osem milijonov evrov. Bojan Brank težko špekulira o podatkih, ki jih obravnava nadzorni svet. Če niso verodostojni, bi to bila huda kršitev, posledice pa temu primerne.

Prihodki v tovornem prometu bodo letos predvidoma za 2,2 milijona evrov manjši, kot so načrtovali v SŽ, kjer kot razlog navajajo prihajajočo novo krizo. Dodatno letošnje poslovanje otežuje to, da država ne izpolnjuje pogodbenih določb. Z rebalansom državnega proračuna so se sredstva, namenjena za infrastrukturo, znižala za dva milijona evrov, sredstva za vodenje prometa pa za 1,5 milijona evrov. Na poslovanje pa bodo do konca leta vplivali tudi izvedeni finančni inštrumenti.

Goran Brankovič ocenjuje, da bodo na poslovanje leta 2012 negativno vplivale zaostrene tržne razmere in pričakovano nadaljnje zmanjševanje proračunskih sredstev za obvezne gospodarske javne službe. Po njegovih navedbah je negotovo izplačilo prvega obroka za pokritje stroškov obveznih gospodarskih javnih služb v potniškem prometu v letih med 2003 in 2009 v višini 10,7 milijona evrov ter prvega obroka (26,8 milijona evrov) znamenitega izpadlega kapitala (v skupni višini 135 milijonov evrov, bi lahko ogrozilo likvidnost SŽ).

Odhajajoče poslovodstvo, generalni direktor Goran Branković in delavski direktor Albert Pavlič, bosta za svoje delo v lanskem letu v skladu z dogovorom v dveh obrokih – prvem takoj, drugem čez dve leti – dobila po 25.000 evrov nagrade. V drugem polletju bo izguba za deset do petnajst odstotkov večja od načrtovane.