Izlaški Eti: prodaja ga 900 delničarjev, kupuje 400 vlagateljev

Rekordna prodaja večinskega paketa delnic.

Objavljeno
02. december 2015 20.28
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Postopek prodaje večinskega lastniškega deleža v izlaškem Etiju presega rekorde. Tako ocenjuje Rajko Stankovič, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije (MDS). Prodajnemu konzorciju se je pridružila več kot polovica Etijevih delničarjev, ki imajo v lasti 56,3 odstotka delnic oziroma dobrih 60 odstotkov vseh delnic z glasovalno pravico. K njihovemu nakupu je povabljenih kar štiristo vlagateljev. 

V teh dneh se končuje skrbni pregled družb izlaškega koncerna, za katerega so se v Etiju odločili na željo prodajalcev delnic. S pravnega vidika je Eti pregledala odvetniška družba Ulčar, s finančnega in davčnega pa Deloitte. Delnice prodaja kar 900 imetnikov. Društvo MDS zastopa skoraj polovico ali 836 od 1715 delničarjev Etija; zaposleni, bivši zaposleni ali upokojeni imajo nekaj manj kot petino osnovnega kapitala.

V prodajnem konzorciju so Gorenje, MTO Zagorjana Gabrijela Brezovarja, Finema, družba, v katero so se povezali Etijevi vodilni, med zadnjimi pa je pristopila DUTB, ki je prejšnji teden postala lastnica 59.600 Etijevih delnic. Paket predstavlja skoraj 12-odstotni lastniški delež Etija. Njihova prvotna imetnica je bila propadla Maxima Holding. DUTB jih je v začetku meseca ponujala na javni dražbi po izklicni ceni dobre štiri milijone evrov ali 67,8 evra za delnico, nato pa jih kot edina dražiteljica kupila po izklicni ceni.

Stankovič ne skriva zadovoljstva: »Gre za prvi prodajni konzorcij katere od večjih slovenskih družb, kjer se je prodaji večinskega deleža pridružila več kot polovica malih delničarjev in toliko zaposlenih. Prodaja Etija je zagotovo presegla vse slovenske rekorde. Ne pomnim, da bi kdaj pri prodaji sodelovalo toliko delničarjev.«

Medtem ko so svetovalci prodajnega konzorcija, skupina Alta, vabilo k nakupu večinskega paketa Etijevih delnic lani posredovali 15 potencialnim vlagateljem, načelni interes pa prejeli od petih, so zdaj vabila romala na 400 naslovov. Neuradno v ožjem izboru pričakujejo kakšnih 20 potencialnih vlagateljev, s katerimi bodo opravili pogajanja, največje možnosti pa nekateri pripisujejo Nemcem. Prodajni konzorcij pričakuje nazavezujoče ponudbe v dobrem mesecu.

Delničar Gabrijel Brezovar se ne čudi rekordnemu odzivu, saj ima Eti kot globalni igralec na področju varovalk in naprav za zaščito in nadzor električnih tokokrogov odličen izhodiščni položaj: nezadolžen, na zdravih temeljih, z ogromno znanja in 7,6-milijonskim osnovnim kapitalom. »In to vse mu dviguje ceno,« še meni Brezovar.

Uprava, ki jo zadnje leto vodi Rafael Kogej, pričakuje, da bo letošnji plan realiziran. To pomeni še boljše rezultate od lanskih in še boljše pogajalsko izhodišče. Lani je 1700 zaposlenih v koncernu ustvarilo več kot 98 milijonov evrov prihodkov, koncernski dobiček pa je znašal 980 tisočakov. Pri izboru bodočega večinskega lastnika bosta poleg cene, ki jo bo pripravljen dati za delnico, odločala tudi njegova strategija razvoja Etija in bodoče število delovnih mest.