Jamnik dobil nova nadzornika

Skupščina Modre zavarovalnice je v nadzorni svet imenovala Janeza Prašnikarja in Borisa Žnidariča.

Objavljeno
09. junij 2017 19.05
Maja Grgič
Maja Grgič
Ljubljana - Nova nadzornika Modre zavarovalnice, ki jo vodi Borut Jamnik, sta postala ekonomist dr. Janez Prašnikar in Boris Žnidarič, nadzornik Kapitalske družbe (Kad), ki je tudi edina lastnica zavarovalnice. Nadzorni svet zavarovalnice je tako zdaj popolnjen.

Skupščina družbe se je seznanila še z letnim poročilom za leto 2016 in vsemi ostali poročili, ki so v pristojnosti skupščine. Čisti dobiček je lani presegel načrtovanega in je znašal 6,6 milijona evrov. Kapital Modre zavarovalnice, s katerim zavarovalnica zagotavlja varnost sredstev svojih zavarovancev, je konec leta 2016 dosegel 226 milijonov evrov, kar je 75 milijonov evrov več kot pred petimi leti, ko je bila zavarovalnica ustanovljena.

Lani se je vrednost sredstev v upravljanju povečala in je konec leta dosegla nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov. V vzajemnih pokojninskih skladih je bilo zbranih 955 milijonov evrov, v kritnih skladih za izplačevanje dodatnih pokojnin 148 milijonov evrov, lastna sredstva pa so predstavljala 250 milijonov evrov. V pokojninskih skladih pri Modri zavarovalnici je lani za dodatno pokojnino varčevalo 260 tisoč posameznikov, kar predstavlja polovico zavarovancev 2. stebra ter nekaj več kot 22 tisoč zavarovancev Prvega pokojninskega sklada. Več kot 18.000 zavarovancev je že prejemalo dodatno pokojnino.

Bilančni dobiček v višini tri milijone evrov, se bo s podanim nasprotnim sklepom delničarja v celoti namenil za izplačilo dividend Kadu. Skupščina je upravi in nadzornemu svetu podelila razrešnico.